Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig købmand i Køge

April Nyt

En bondegårds endeligt

Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted slægt.

Mette Sophie Grønbech

September Nyt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Ulefoss Jernærk Norge.

Dagligliv Baroniet Løvenborg


Oktober Nyt

I Niels Rolsteds fodspor

Hans Christians Snedkeri.

Haralds Slagterforretning.

Rasmus Spiralsengefabrik

Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Index

Til Slægtsprogrammet.

Denne side er en anden måde at samle tekst og billeder ang. Rolsted slægten, også med materiale der ikke forekommer i slægts programmet,

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, som er det bedst slægtsprogram jeg har arbejdet med.

Det har dog sine begrænsninger i måden at vise billeder og tekst på. Formålet med denne siden er derfor, at kunne give en samlet oversigt over såvel skriftligt- som foto- materiale for den enkelte person. Dermed bliver det nemmere at overskue det materiale som jeg på forskellig vis har modtaget igennem årene, hvoraf noget ikke har fået den opmærksomhed som det fortjener.

I slægtsforskerkredse taler man om at få mere ”kød” på historien, det materiale man får bør derfor præsenteres på den bedste mulige måde.

Herunder er navnene på slægtens stamfar samt de 6 børn der har ført slægten videre, ved klik på et navn kommer man til TNG programmets personoplysninger.

Under hvert navn kan man finde flere almene oplysninger og fotos der knytter sig til vedkommende selv eller familie.

Niels Rolsted Stamfar

Carl Frederik Hermann  Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Niels Selvbiografi

Carl Frederik Hermans liv og virke

Vicegeneraldirektør i DSB. Ernst Rolsted

Soldat Niels Frederik Christians 54. breve.

Carsten Carlsen om Poul Eggert Carlsen

Førstelærer
Niels Johannes

Forstander Emil Vilhelms Erindringer

Skovlyst 1833-34

Statsrådssekretær Bredo
Bronzestøber

Holger Rolsted

Generalmajor

Hans Aages virke

Fra Svinehyrde til Skovrider


Kaptajn Sophus Rolsteds virke
Reglen er: Ved klik på røde links kommer man til personen i slægtsprogrammet.
Ved klik på blå links kommer man videre her på siden, til fotos og historier mm.

Herover vises, i det omfang jeg har fotos af den enkelte, et billede (ellers silhuet) af den pågældende.

Ved klik på et foto/silhuet med blå ramme eller teksten under, komme man til den pågældendes side med oplysninger i både tekst og billeder.

Hjælp med at sætte navn på fotos af personer.

Læs nærmere om baggrunden for denne udvidelse.