Slægten Rolsted fra 1760

Til Slægtsprogrammet.

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Christopher grenens historie.

OM. Eggert Christoffers Rolsted.


Eggert blev født den 10. Maj 1798  på gården ”Ny Sonnerupgård.”  Se foto nederst på siden.

Han var snedker i Fledskov.

Han døde den 10. Januar 1859. i Fledskov, blev begravet på Uggerløse kirkegård.

Forside

Foto af St. Tåstrup sogneråd 1913 -1917.

Med Eggert Kristoffer Rolsted nederst til højre.

Eggert Christopher
1798-1859

Sidse Marie Jensdatter

1797-1877

Karen Sofie (1826-1874)

Jens (1828-1948)

Frederik (1831-1883)

Niels Christian (1833-?)


Link til Historier/Fotos


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg


Carsten Carlsens beretning om forældrene.

1.

1.

Carsten Carlsens
beretning om forældrene.

Her til venstre ses Ny Sonnerupgård som den har set ud omkring år 1800

Her ser vi Ny Sonnerupgård år ca. 2015, efter diverse istandsættelser.

Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til oplysninger om den pågældendes på slægtssiden.

Carsten