Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Fotos fra Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig
En købmand kommer til Køge

 September Nyt
Oktobrt Nyt

En bondegårds endeligt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Fotos af Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted SlægterneI Niels Rolsteds fodspor


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg

Slægten Rolsted fra 1760

Til alle slægts- og familiemedlemmer.                        Nyt september 2017.Jeg har efterhånden et par gange sagt, at jeg vil gennemgå det materiale jeg har liggende for at alt kunne komme med om slægten.

Jeg er også begyndt flere gange men er dels rendt ind i, at det var ret uoverskueligt og at jeg hele tiden har syntes at noget af materialet ikke passede ind i de rammer som slægts programmet ”The Next Generation” (TNG) har at tilbyde.
TNG er det bedst system jeg har arbejdet med, men er meget personorienteret og mangler noget almen orientering hvortil kommer, at hvis det skal være en integreret del af TNG skal det skrives i PHP, som er noget omstændelig at arbejde med, eller også kan man bruge PDF filer som er ret ucharmerende at se på.


Jeg har tidligere forsøgte mig på en anden måde, men da måden brød med TNG’s metode, stoppede jeg igen, men nu mener jeg at have fundet en fornuftig måde, at formidle den almene viden.


Jeg har eksperimenteret lidt og fundet ud af en måde hvorpå det kommer til at virke som om det er en integreret del af TNG og omvendt, og som ligger i biblioteket /Alment_om under TNG systemet.


Det var min mening at systemet skulle have været klar til at kunne bruges fra 1. september, men det har været et større arbejde en jeg havde regnet med.

I stedet håber jeg på, at jeg den 1. oktober kan melde systemet klar til brug, men der vil sikkert stadig være ting der skal rettes til.


Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.                       Nyt oktober 2017.

Jeg opdagede da jeg havde sendt september nyheder ud, at der manglede rigtig mange på min mailliste, dem har jeg forsøgt at sætte ind igen, men der kan være nogen der er kommet med ved en fejl, hvilket jeg så beklager. Hvis det er sket så besvar blot denne mail med et. ØNSKER AT BLIVE SLETTET FRA MAILLISTEN:


Det er nu lykkedes mig, at få lavet et system der bedre orienterer og oplyser om almene historier og fotos, som virker samme med det kørende TNG slægtsprogram som om det var en del af systemet.


Man kan nemmere og mere overskueligt komme til de fotos og historier om slægten som har mere end privat interesse, altså er mere alment orienterende.
Fra menupunkter på forsiden af TNG systemet, kan man komme direkte til de almene oplysninger og til hver enkel gren af slægten.
Når man arbejder med de almene oplysninger, kan man komme direkte over til den enkelte på TNG systemet.


Man kan sige at TNG systemet fortsat kommer til at tage sig af det som det er bedst til, nemlig alle de personlige data, medens de mere brede og alment oplysende kan læses på det nye system som ganske enkelt er en webside der giver mere ”kød” på historien.

Man vil, efterhånden som jeg får lagt alle de oplysninger ind som jeg har, kunne få samme glæde af det som hvis man havde købt en af de to bøger jeg har udgivet.
Den store forskel er, at bøgerne for altid vil indeholde de oplysninger de nu har, medens den tilknyttede webside til TNG systemet altid vil være ”up to date”, altså forudsat at jeg får nye oplysninger og får dem indføjet.


Alle de oplysninger der er integreret i TNG systemet og som er skrevet som PHP filer, vil fortsat være at finde der, ligesom de mindre oplysninger af personlig karakter, fortsat vil forekomme på den måde.


Det er mit håb at systemet vil give flere lyst til at indsende oplysninger om slægtens liv og levned.


NB: Der vil sikkert, selv om jeg har testet det, være nogle fejl og uhensigtsmæssige ting som skal rettes, derfor hører jeg gerne fra jer hvis i støder på noget.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


Nyt

SENESTE TILFØJELSER:


Den 13.10.2017 Flere oplysninger og fotos ang. Boghandler Carl Rolsted

Den 15 10 2017
Flere fotos ang. Henrik Wilhelm, Henrik Jørgen

og flere oplysninger om Sophus Rolsted,

Den 18.10.2017 Afsnittene på siderne inddelt efter de enkelte oplysninger.
Den 21.10.2017.Tilføjelser til hhv. Niels Johannes og Brunkulsmuseet.

Samt tilføjelse til Gamle Bakkehus historie.