Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig købmand i Køge

April Nyt

En bondegårds endeligt

Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted slægt.

Mette Sophie Grønbech

September Nyt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Ulefoss Jernærk Norge.

Dagligliv Baroniet Løvenborg


Oktober Nyt

I Niels Rolsteds fodspor

Hans Christians Snedkeri.

Haralds Slagterforretning.

Rasmus Spiralsengefabrik

Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Index

Til Slægtsprogrammet.

Nyt

SENESTE TILFØJELSER:

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt i januar 2018.

Jeg er ikke hel færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, men det ebber ud nu og jeg modtager gerne nye oplysninger fra slægten. Hvis man syntes at det er en god måde at oplyse om andet en den enkeltes data, er man meget velkommen til at indsende oplysninger som jeg kan bruge på siden.


Jeg har for nylig fået en henvendelse fra en person som havde forbindelse til den der ejede Højbodal Hønseri, her har jeg tidligere fået noget om og kan måske derfor stykke noget fornuftigt sammen.
Det viser blot at nye oplysninger, små eller store, måske kan føre til andre interessante oplysninger.


Internettets store fordel er, at det kan bruges som en slags ”Digital bog”, for hjemmesider kan opdateres hele tiden, det betyder at nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

Email: post@rolsted-slægten.dk


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt i februar 2018.

Jeg er stadig ikke hel færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, så der vil stadig dukke noget op på hjemmesiden hen af vejen.
For at se om der er kommet nyt, kan man på forsiden klikke på ”Seneste nyt

Ud over de få opdateringer på den tilknyttede hjemmeside, har jeg dog fået foretaget flere rettelser og tilføjelser til selve slægtsprogrammet, nogle af dem burde være rettet for længe siden.

Hvis man vil se mere om det kan man gå in på fanen Info og derpå klikke på Nyheder, så kan man se de seneste 30 ændringer der er sket.


Der er en god måned til vi forhåbentlig ser noget til foråret, og så vil der blive noget mindre aktivitet i forbindelse med slægten. Men det er ikke usandsynligt at der dukker noget helt nyt op.


Jeg er selvfølgelig stadig glad for nye oplysninger.


 Mange venlige hilsner
.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412 Email:
post@rolsted-slægten.dk

NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.

Den 31.03.2018. Der er indsat et navne og indholds Indeks.


Den 01.09.2018 Der er indsat noget om Mette Sophie Grønbechs Aner. Ole og Kathes beretning om deres liv i Australien er tilføjet og der er flere oplysninger om Charlotte Christine, ligesom der er indsat flere fotos, specielt af hustruerne.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt fra marts 2018.

Der kan stadig findes noget som kan komme med på hjemmesiden, men det er kun småting jeg selv har tilbage.
For at se om der er kommet nyt, kan man på forsiden klikke på ”Seneste nyt

Jeg har indsat de fire vigtigste breve som Soldat Niels Frederik skrev til sine forældre, fra hhv. Fredericia, Isted og om det at være soldat.
Der er også indsat et indeks hvor man kan finde hele indholdet på hjemmesiden


Der er forårsmåneden vi går ind i, skrev jeg sidst, men foråret har vi stadig til gode.
Hvor når det kommer kan vi kun vente på, men det vil ikke være meget i hører fra mig i de følgende måneder, så derfor vil jeg ønske alle en god sommer og på genhør til oktober.


Jeg er selvfølgelig stadig glad for nye oplysninger. Mange venlige hilsner og fortsat god påske.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

Email: post@rolsted-slægten.dk


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt fra april 2018.


Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.

Det har også været sløjt med nye tilføjelser til familien, det eneste der er sket er, at der er blevet indsat nogle fotos som der forhåbentlig er nogen der genkender og vil oplyse mig om hvem er.


Det er ikke første gang jeg er blevet spurgt om jeg kendte noget til nogle fotos, men det har jeg desværre ikke, så nu har jeg så tilføjet en side hvor billederne kan ses af alle.
Hvis der er andre der har gamle fotos som man ikke kan identificere, er man velkommen til at sende dem til mig, så de kan blive lagt ind på siden til forhåbentlig genkendelse af nogen i slægten.


Kommer jeg i besiddelse af nyt i løbet af sommeren, vil det blive indføjet på rette plads så alle kan se det via forsiden på slægtsprogrammet, ”De seneste nyheder”


Venlig hilsen og god sommer

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

September nyt 2018.


”Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.”

Det skrev jeg i april måned, og det blev jo bedre, så jeg håber at alle har haft en god sommer.


Jeg har tilføjet et par ting de sidste dage, bl.a. noget om Mette Sophies aner, noget om Ole og Kathe i Australien, om Charlotte Christine og nogle personfotos, men jeg har ellers ikke beskæftiget mig med slægten hele sommeren og jeg kommer ikke til det før sidst i denne måned.
Det er også begrænset hvad jeg kan foretage mig hvis jeg ikke får nyt materiale fra slægten.

Jeg har stadig noget materiale liggende, men det er ikke af en sådan beskaffenhed at det umiddelbart egner sig til offentliggørelse.


Med andre ord så savner jeg opbakning fra slægten, det er meget få der har henvendt sig med noget siden slægtsbogen udkom i 2010, bortset det materiale jeg fik til bogen der udkom i 2015, så er der kun to eller tre der har bidraget med noget nyt siden.


I dag har jeg ca. 2400 personer registreret, det tal var væsentlig mindre før jeg omtalte at jeg ville udgive en slægtsbog i 2010. Jeg fik dengang mange nye henvendelser men i de 8 år der er gået siden, har det været meget begrænset med nye oplysninger.


Det kan jo ikke være fordi der ikke er sket noget i de år. Der må være tale om hundreder af begivenheder såsom, fødsler, konfirmationer, vielser og død, og hertil må der være nogle der er faldet over gamle oplysninger, dokumenter og fotos mm.


Mit tiltag med den nye måde at vise oplysninger om slægtsmedlemmerne, havde jeg håbet på ville øge interessen for at sende mig nogle flere oplysninger, men det er desværre ikke sket endnu.


Jeg ser stadig optimistisk frem til at modtage oplysninger, ikke kun for min egen skyld, det må jo også være i alle slægtsmedlemmernes interesse.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


Lidt Statistik: Tællerne på slægtssiden viser d.d. 11.451 besøgende siden 15.08.15. Det er vel at mærke besøgende der er gået direkte ind via www.rolsted-familien.dk og tallet svarer meget godt til webudbyderens tal. Men virkeligheden viser noget helt anden hvis man ser på antallet af besøg der inkluderer dem der har besøgt siden via andre indgange f.eks. via et link på en søgesider, så viser tallet næsten 49.000 besøg i perioden, og antallet for besøgte sider viser 237.783.


Det er ret imponerende tal, og hvis man ser på antallet af besøg på sider, efter det nye tiltag med specielle sider der i billeder og tekst fortæller om slægten, som kom i oktober 2017, er tallet for besøgte sider godt 107.000 fra oktober 2017 til august 2018. Året før var tallet ca. 64.00 fra oktober 2016 til august 2017.

Der er altså ikke noget i vejen med interessen for Rolsted slægten, derfor undrer det mig, at der ikke er flere der sender mig oplysninger.

I den forbindelse er det relevant at notere, at de nye EU-regler for opbevaring af persondata, altid har, og fortsat vil blive overholdt, se nærmer under
Politik-personoplysninger.

Den 01.10.2018 Der er foretaget rettelser/tilføjelser vedrørende Ernst Rolsted og om byen Rolsted, og derudover en række småændringer


Uge 6. 2019. Der tilføjelser til hhv. Hans Aage Rolsted og Emil Vilhelm Rolsted samt andre

Mindre tilføjelser.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Oktober 2018.

Så er vi gået ind i vinterhalvåret hvor jeg forhåbentlig får tid til at realisere nogle af de tanker jeg har om en alvorlig gennemgang af alt hvad der vedrører slægten.


Jeg har tidligere omtalt at jeg har mere materiale liggende der vedrører slægten, noget af det er så lidt at det er svært at bruge det til noget fornuftigt, men andet kan sikkert bruges, enten fordi det er oplysninger der ikke har været bragt eller også kan det supplere hvad der allerede er offentliggjort. Under alle omstændigheder vil jeg forsøge at få ordentligt styr på det hele.

Jeg vil fremover kun udsender nyhedsbreve hvis der virkelig er noget at fortælle, men der kan godt være mindre nyheders som kan læses via forsiden på slægtsprogrammet under ”seneste nyt”.


Jeg har netop foretaget en opgradering af TNG slægtsprogrammet så det kører på den seneste version 12.0.2 med de fordele det indebærer, men som de fleste ikke vil lægge mærke til.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

November 2018.

Besøgstallet for Rolsted-familien er fortsat meget højt, hvilket jeg tilskriver den nye måde hvorpå man kan orientere sig om de enkelte person og historien omkring slægten.


Jeg fortsætter med at gennemgå det stor materiale af henvendelser jeg har fået igennem tiden. Den første gennemgang gav nogle flere historier, eller tilføjelser til dem jeg allerede havde, men denne anden gennemgang er mere grundig således at også små detaljer der måtte være overset kommer med.


Husk, at  man kan holde øje med hvad der er sket inden for de seneste 30 dag, ved at gå ind under Info og vælge Nyheder.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

December 2018.

Jeg har nu været igennem alt det materiale jeg har haft liggende og som vedrører slægten, jeg er nu nået til, at det ikke indeholder flere egentlige historier der kan bruges til noget fornuftigt.

Men alligevel kan der være ting af værdi, hvis jeg søger videre på de tråde der stadig ligger i det.


Når jeg sådan søger på nettet efter konkrete eller nye oplysninger, så sker det ofte at jeg støder på interessante ting. Således stødte jeg på ”Dansk Forsorgshistorisk Museums” hjemmeside og fandt ud af, at de nok havde oplysninger om ”Åndssvageanstalten Gamle Bakkehus” men, at de var særdeles mangel­fulde. Det fremgik ikke af siden hvornår den er oprettet, så det kunne være fordi den var under opstart, men i hvert fald har jeg sendt dem nogle oplysninger om Gamle Bakkehus og bl.a. forstander E. V. Rolsted, som jeg regner med at de på et tidspunkt føjer til sidens oplysninger.


Der vi sikkert opstå flere situationer hvor jeg finder nye oplysninger, eller kan formidle oplysninger til andre der beskæftiger sig med historie.


Jeg håber stadig på at får flere oplysninger fra slægtsmedlemmerne, hvis jeg ser på hvor mange der besøger siden, kan jeg fortsat konstatere at interessen for siden er steget støt efter at jeg har lavet det nye med en mere samlet og overskuelig måde at finde og læse oplysninger på.

I november måned viste tallene, at sidens laveste besøg på en enkelt dag var 54, og højeste var 186.
Antallet af besøgte sider var, hhv. 103, og 2.408 pr. dag.
Månedens tal blev, at 2.892 besøgte hjemmesiden og de var inde på i alt 11.508 sider.


Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt januar 2019.

Jeg håber at alle har haft en god jul og en god nytårsaften, og ønsker alle et godt og lykkeligt nytår.

Nogen har måske lagt mærke til, at jeg har fjernet besøgstælleren i bunden af forsiden.
Det har jeg gjort fordi den ikke har nogen reel betydning, navnlig da man i virkeligheden ikke kan læs andet ud af den, at der mindst har været det antal direkte inde på forsiden af slægtssiden, men hvor mange der er kommet ind af anden vej og især, hvor mange sider der er besøgt, fortalte tælleren ikke noget om. Jeg vil i stedet, ind imellem oplyse om mere relevante besøgstal.

 

Jeg ser jævnligt i den slægtsbog som jeg udgav i 2010, og må konstatere, at ud over nogle stavefejl, så er der også sket meget nyt siden dengang. Derfor må det være i alles interesse at bidrage til en løbende opdatering af oplysningerne på hjemmesiden.
Internettets store fordel er, at det kan bruges som en slags ”Digital bog”, fordi hjemmesider kan opdateres hele tiden, så nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: post@rolsted-familien.dk

NB: December måneds besøgstal er følgende:
Højeste/laveste besøg på siden pr. dag. 125/26

Højeste/laveste antal læste sider pr. dag. 3.883/35
Månedens besøg/læste sider 2.571/12.501


Til alle slægts- og familiemedlemmer. Nyt februar 2019.

Jeg har fundet ud af, at jeg ikke har fået indsat alle de mailadresser jeg har modtaget i forbindelse med, at man har ansøgt og fået en bruger-id og adgangskode til slægtssiden.

Det er der nu rettet op på, og et par dobbelt adresser er fjernet, hvilket betyder at dette nyhedsbrev bliver udsendt til 103 personer.

 

Jeg har rettet nogle få indlæg og ændret en del i den udvidede hjemmeside, hvor jeg har gjort siderne for de enkelte slægtsgrene mere overskuelige, og der er blevet indsat flere links til uddybende oplysninger om de enkelte emne eller personer.


Jeg har også indsat link til: ”Et tilbageblik over 50 år, fra 1855 til 1905, for Åndssvageforsorgen på Gamle Bakkehus, skrevet af Forstander E.V. Rolsted”. Måske ikke så interessant for menigmand, men hvis man har en speciel interesse i hvordan livet, og specielt forsorgen har fungeret for godt 160 år siden og dens udvikling til 1905, ja så kan der være meget at hente i dette tilbageblik.


Der er et link på forsiden af hjemmesiden, og et link under indeks i mit udvidede afsnit.


Da jeg satte et link ind på E.V. Rolsteds side, gennemlæste jeg noget af det der stod, og jeg skal ærligt indrømme at jeg blev flov over at finde så mange stavefejl, det har åbenbart gået for stærkt, nogle er dog fordi jeg har fastholdt den gamle skrivemåde i gengivelserne, men det blev til rigtig mange rettelser.
Det er også blevet rettet fejl i Billede-Videoen som man kan se via et link på slægtens forside.


Da jeg igen læste forstander Henry Olsens mindeord om Emil Vilhelm Rolsted, kom jeg til at tænke på at det nok ikke var alle der havde læst dem, hvilket de fortjener, derfor har jeg indsat et link til mindeskriftet:
Henry Olsens Mindeord


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412  
E-mail:
post@rolsted-familien.dk  

NB: Der er stadig mange besøgende på siden selv om tallet for januar har været væsentlig mindre.

Januar månedens, besøg/læste sider 1.633 / 9.426