Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig købmand i Køge

April Nyt

En bondegårds endeligt

Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted slægt.

Mette Sophie Grønbech

September Nyt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Ulefoss Jernærk Norge.

Dagligliv Baroniet Løvenborg


Oktober Nyt

I Niels Rolsteds fodspor

Hans Christians Snedkeri.

Haralds Slagterforretning.

Rasmus Spiralsengefabrik

Slægten Rolsted fra 1760

Stamfar Carl_F Hans Christian Charlotte

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Eggert Rasmus Henrik Wilhelm

Index

Til Slægtsprogrammet.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt i september 2017.Jeg har efterhånden et par gange sagt, at jeg vil gennemgå det materiale jeg har liggende for at alt kunne komme med om slægten.

Jeg er også begyndt flere gange men er dels rendt ind i, at det var ret uoverskueligt og at jeg hele tiden har syntes at noget af materialet ikke passede ind i de rammer som slægts programmet ”The Next Generation” (TNG) har at tilbyde.
TNG er det bedst system jeg har arbejdet med, men er meget personorienteret og mangler noget almen orientering hvortil kommer, at hvis det skal være en integreret del af TNG skal det skrives i PHP, som er noget omstændelig at arbejde med, eller også kan man bruge PDF filer som er ret ucharmerende at se på.


Jeg har tidligere forsøgte mig på en anden måde, men da måden brød med TNG’s metode, stoppede jeg igen, men nu mener jeg at have fundet en fornuftig måde, at formidle den almene viden.


Jeg har eksperimenteret lidt og fundet ud af en måde hvorpå det kommer til at virke som om det er en integreret del af TNG og omvendt, og som ligger i biblioteket /Alment_om under TNG systemet.


Det var min mening at systemet skulle have været klar til at kunne bruges fra 1. september, men det har været et større arbejde en jeg havde regnet med.

I stedet håber jeg på, at jeg den 1. oktober kan melde systemet klar til brug, men der vil sikkert stadig være ting der skal rettes til.


Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt i oktober 2017.

Jeg opdagede da jeg havde sendt september nyheder ud, at der manglede rigtig mange på min mailliste, dem har jeg forsøgt at sætte ind igen, men der kan være nogen der er kommet med ved en fejl, hvilket jeg så beklager. Hvis det er sket så besvar blot denne mail med et. ØNSKER AT BLIVE SLETTET FRA MAILLISTEN:


Det er nu lykkedes mig, at få lavet et system der bedre orienterer og oplyser om almene historier og fotos, som virker samme med det kørende TNG slægtsprogram som om det var en del af systemet.


Man kan nemmere og mere overskueligt komme til de fotos og historier om slægten som har mere end privat interesse, altså er mere alment orienterende.
Fra menupunkter på forsiden af TNG systemet, kan man komme direkte til de almene oplysninger og til hver enkel gren af slægten.
Når man arbejder med de almene oplysninger, kan man komme direkte over til den enkelte på TNG systemet.


Man kan sige at TNG systemet fortsat kommer til at tage sig af det som det er bedst til, nemlig alle de personlige data, medens de mere brede og alment oplysende kan læses på det nye system som ganske enkelt er en webside der giver mere ”kød” på historien.

Man vil, efterhånden som jeg får lagt alle de oplysninger ind som jeg har, kunne få samme glæde af det som hvis man havde købt en af de to bøger jeg har udgivet.
Den store forskel er, at bøgerne for altid vil indeholde de oplysninger de nu har, medens den tilknyttede webside til TNG systemet altid vil være ”up to date”, altså forudsat at jeg får nye oplysninger og får dem indføjet.


Alle de oplysninger der er integreret i TNG systemet og som er skrevet som PHP filer, vil fortsat være at finde der, ligesom de mindre oplysninger af personlig karakter, fortsat vil forekomme på den måde.


Det er mit håb at systemet vil give flere lyst til at indsende oplysninger om slægtens liv og levned.


NB: Der vil sikkert, selv om jeg har testet det, være nogle fejl og uhensigtsmæssige ting som skal rettes, derfor hører jeg gerne fra jer hvis i støder på noget.


Mange venlige hilsner.

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt i november 2017.

Mit nye tiltag med, at vise fotos og tekst sammen, så det giver et samlet indtryk af den enkelte begivenhed og et nemmere overblik over slægtens liv og historie, har fået en fantastisk start.

I hvert fald hvis jeg ser på det antal der har været inde og besøge siden, hvilket vil sige ca. 50% flere en normalt.
I anden uge af oktober var der næsten 1.100 besøg på siden, og der har f.eks. i de 4 dage fra den 7 til 10. okt., været 273 besøgende på i alt 18.021 sider.

I alt har der i oktober været ca. 2.100 besøgende der har set på godt 27.000 sider, eller 13 sider pr. besøg.

Siden blev i forvejen besøgt ret flittigt, men interessen for den er for øjeblikket enorm hvilket jeg håber holder ved. Det kræver selvfølgelig at succesen bliver fulgt op, hvilket den kun kan blive hvis slægtsmedlemmerne fremover vil deltage med nye oplysninger.  


Jeg har stadig noget materiale liggende som jeg skal have gennemgået, så jeg venter at der løbende komme mere nyt. Jeg laver en lille notits under ”Nyt” når der er indføjet mere, så hvis man går ind på forsiden af slægtsprogrammet og klikker på ”Seneste nyt” vil det fremgå om der er tilføjelser siden man sidst har været inde.


Medens TNG systemet fortsat tager sig af det som det er bedst til, nemlig alle de personlige data, kan de mere brede og alment oplysende læses på det nye system som jo blot er en webside der giver mere ”kød” på historien.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


NB: Der vil sikkert, selv om jeg har testet det, være nogle fejl og uhensigtsmæssige ting som skal rettes, derfor hører jeg gerne fra jer hvis i støder på noget.

Nyt

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Nyt i december 2017.

Efter at en opstået fejl er rettet, er jeg nu nået dertil hvor jeg mener, at selve grundstrukturen i ”Almene oplysninger” er som den skal være, der vil sikkert stadig komme nogle ændringer men overordnet er siden i orden.


Jeg er ikke færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, og efterhånden som jeg finder dem frem søger jeg på nettet og i andre oplysninger som f.eks. bøger, for at få så meget med som muligt.

Hvis man syntes at det er en god måde at oplyse om andet en den enkeltes data, så er man meget velkommen til at indsende oplysninger til mig som jeg kan bruge på siden.


De to bøger jeg har udgivet ”Slægten Rolsted” fra 2010 og ”Rolsted Slægten (En fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk)” fra 2015, hvoraf den sidste indeholdt mange oplysninger om slægtens personer, havde sine begrænsninger, dels med indhold men også som alle bøger har, det er ikke muligt at tilføje noget senere.
Her har internettet sin store fordel som en slags ”Digital bog”, for hjemmesider kan opdateres hele tiden, det betyder at nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


Jeg vil selv gøre alt for at finde flere oplysninger, men på et tidspunkt kan der ikke findes flere med mindre slægtens medlemmer hjælper til.


Derfor skal mit nytårsønske være, at man nu får fundet de oplysninger frem som man sikkert har liggende og som kan være interessante for hele slægten.
Hvis ikke de ligger der et sted, kan man selv skriver dem ned og så sende dem til mig.
Man kan også sende udklip og løse oplysninger, så vil jeg forsøge at stykke dem sammen så andre kan få glæde af det


 Jeg ønske alle et godt og lykkebringende nytår.
Richardt Rolsted. Telefon: 2388 9412


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.

SENESTE TILFØJELSER:

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt i januar 2018.

Jeg er ikke hel færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, men det ebber ud nu og jeg modtager gerne nye oplysninger fra slægten. Hvis man syntes at det er en god måde at oplyse om andet en den enkeltes data, er man meget velkommen til at indsende oplysninger som jeg kan bruge på siden.


Jeg har for nylig fået en henvendelse fra en person som havde forbindelse til den der ejede Højbodal Hønseri, her har jeg tidligere fået noget om og kan måske derfor stykke noget fornuftigt sammen.
Det viser blot at nye oplysninger, små eller store, måske kan føre til andre interessante oplysninger.


Internettets store fordel er, at det kan bruges som en slags ”Digital bog”, for hjemmesider kan opdateres hele tiden, det betyder at nye oplysninger nemt kan tilføjes og evt. fejl kan rettes.


 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

Email: post@rolsted-slægten.dk


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt i februar 2018.

Jeg er stadig ikke hel færdig med at behandle alle de oplysninger jeg har liggende, så der vil stadig dukke noget op på hjemmesiden hen af vejen.
For at se om der er kommet nyt, kan man på forsiden klikke på ”Seneste nyt

Ud over de få opdateringer på den tilknyttede hjemmeside, har jeg dog fået foretaget flere rettelser og tilføjelser til selve slægtsprogrammet, nogle af dem burde være rettet for længe siden.

Hvis man vil se mere om det kan man gå in på fanen Info og derpå klikke på Nyheder, så kan man se de seneste 30 ændringer der er sket.


Der er en god måned til vi forhåbentlig ser noget til foråret, og så vil der blive noget mindre aktivitet i forbindelse med slægten. Men det er ikke usandsynligt at der dukker noget helt nyt op.


Jeg er selvfølgelig stadig glad for nye oplysninger.


 Mange venlige hilsner
.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412 Email:
post@rolsted-slægten.dk

NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.

Den 20.03.2018 Alle Niels beve er tilrettet så de er nemmere at læs. Der rettet en hel del fejl, me der er med garanti flere der skal rettes.

De 4 vigtigste af Niels breve, dvs. Niels argumentation ang., det at være soldat, om udfaldet fra Fredericia, hjemkomsten til København, og selvfølgelig slaget ved Isted, er sat for sig selv under oplysninger om Niels Frederik Christian.

Den 31.03.2018. Der er indsat et navne og indholds Indeks.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt fra marts 2018.

Der kan stadig findes noget som kan komme med på hjemmesiden, men det er kun småting jeg selv har tilbage.
For at se om der er kommet nyt, kan man på forsiden klikke på ”Seneste nyt

Jeg har indsat de fire vigtigste breve som Soldat Niels Frederik skrev til sine forældre, fra hhv. Fredericia, Isted og om det at være soldat.
Der er også indsat et indeks hvor man kan finde hele indholdet på hjemmesiden


Der er forårsmåneden vi går ind i, skrev jeg sidst, men foråret har vi stadig til gode.
Hvor når det kommer kan vi kun vente på, men det vil ikke være meget i hører fra mig i de følgende måneder, så derfor vil jeg ønske alle en god sommer og på genhør til oktober.


Jeg er selvfølgelig stadig glad for nye oplysninger. Mange venlige hilsner og fortsat god påske.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

Email: post@rolsted-slægten.dk


NB: Hvis man finder fejl og uhensigtsmæssige ting, vil jeg meget gerne høre om det.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt fra april 2018.


Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.

Det har også været sløjt med nye tilføjelser til familien, det eneste der er sket er, at der er blevet indsat nogle fotos som der forhåbentlig er nogen der genkender og vil oplyse mig om hvem er.


Det er ikke første gang jeg er blevet spurgt om jeg kendte noget til nogle fotos, men det har jeg desværre ikke, så nu har jeg så tilføjet en side hvor billederne kan ses af alle.
Hvis der er andre der har gamle fotos som man ikke kan identificere, er man velkommen til at sende dem til mig, så de kan blive lagt ind på siden til forhåbentlig genkendelse af nogen i slægten.


Kommer jeg i besiddelse af nyt i løbet af sommeren, vil det blive indføjet på rette plads så alle kan se det via forsiden på slægtsprogrammet, ”De seneste nyheder”


Venlig hilsen og god sommer

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

September nyt 2018.


”Det har hidtil været sløjt med vejret, så derfor kan det kun blive bedre.”

Det skrev jeg i april måned, og det blev jo bedre, så jeg håber at alle har haft en god sommer.


Jeg har tilføjet et par ting de sidste dage, bl.a. noget om Mette Sophies aner, noget om Ole og Kathe i Australien, om Charlotte Christine og nogle personfotos, men jeg har ellers ikke beskæftiget mig med slægten hele sommeren og jeg kommer ikke til det før sidst i denne måned.
Det er også begrænset hvad jeg kan foretage mig hvis jeg ikke får nyt materiale fra slægten.

Jeg har stadig noget materiale liggende, men det er ikke af en sådan beskaffenhed at det umiddelbart egner sig til offentliggørelse.


Med andre ord så savner jeg opbakning fra slægten, det er meget få der har henvendt sig med noget siden slægtsbogen udkom i 2010, bortset det materiale jeg fik til bogen der udkom i 2015, så er der kun to eller tre der har bidraget med noget nyt siden.


I dag har jeg ca. 2400 personer registreret, det tal var væsentlig mindre før jeg omtalte at jeg ville udgive en slægtsbog i 2010. Jeg fik dengang mange nye henvendelser men i de 8 år der er gået siden, har det været meget begrænset med nye oplysninger.


Det kan jo ikke være fordi der ikke er sket noget i de år. Der må være tale om hundreder af begivenheder såsom, fødsler, konfirmationer, vielser og død, og hertil må der være nogle der er faldet over gamle oplysninger, dokumenter og fotos mm.


Mit tiltag med den nye måde at vise oplysninger om slægtsmedlemmerne, havde jeg håbet på ville øge interessen for at sende mig nogle flere oplysninger, men det er desværre ikke sket endnu.


Jeg ser stadig optimistisk frem til at modtage oplysninger, ikke kun for min egen skyld, det må jo også være i alle slægtsmedlemmernes interesse.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.


Lidt Statistik: Tællerne på slægtssiden viser d.d. 11.451 besøgende siden 15.08.15. Det er vel at mærke besøgende der er gået direkte ind via www.rolsted-familien.dk og tallet svarer meget godt til webudbyderens tal. Men virkeligheden viser noget helt anden hvis man ser på antallet af besøg der inkluderer dem der har besøgt siden via andre indgange f.eks. via et link på en søgesider, så viser tallet næsten 49.000 besøg i perioden, og antallet for besøgte sider viser 237.783.


Det er ret imponerende tal, og hvis man ser på antallet af besøg på sider, efter det nye tiltag med specielle sider der i billeder og tekst fortæller om slægten, som kom i oktober 2017, er tallet for besøgte sider godt 107.000 fra oktober 2017 til august 2018. Året før var tallet ca. 64.00 fra oktober 2016 til august 2017.

Der er altså ikke noget i vejen med interessen for Rolsted slægten, derfor undrer det mig, at der ikke er flere der sender mig oplysninger.

I den forbindelse er det relevant at notere, at de nye EU-regler for opbevaring af persondata, altid har, og fortsat vil blive overholdt, se nærmer under
Politik-personoplysninger.

Den 01.09.2018 Der er indsat noget om Mette Sophie Grønbechs Aner. Ole og Kathes beretning om deres liv i Australien er tilføjet og der er flere oplysninger om Charlotte Christine, ligesom der er indsat flere fotos, specielt af hustruerne.


Den 01.10.2018 Der er foretaget rettelser/tilføjelser vedrørende Ernst Rolsted og om byen Rolsted, og derudover en række småændringer

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Oktober 2018.

Så er vi gået ind i vinterhalvåret hvor jeg forhåbentlig får tid til at realisere nogle af de tanker jeg har om en alvorlig gennemgang af alt hvad der vedrører slægten.


Jeg har tidligere omtalt at jeg har mere materiale liggende der vedrører slægten, noget af det er så lidt at det er svært at bruge det til noget fornuftigt, men andet kan sikkert bruges, enten fordi det er oplysninger der ikke har været bragt eller også kan det supplere hvad der allerede er offentliggjort. Under alle omstændigheder vil jeg forsøge at få ordentligt styr på det hele.

Jeg vil fremover kun udsender nyhedsbreve hvis der virkelig er noget at fortælle, men der kan godt være mindre nyheders som kan læses via forsiden på slægtsprogrammet under ”seneste nyt”.


Jeg har netop foretaget en opgradering af TNG slægtsprogrammet så det kører på den seneste version 12.0.2 med de fordele det indebærer, men som de fleste ikke vil lægge mærke til.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

November 2018.

Besøgstallet for Rolsted-familien er fortsat meget højt, hvilket jeg tilskriver den nye måde hvorpå man kan orientere sig om de enkelte person og historien omkring slægten.


Jeg fortsætter med at gennemgå det stor materiale af henvendelser jeg har fået igennem tiden. Den første gennemgang gav nogle flere historier, eller tilføjelser til dem jeg allerede havde, men denne anden gennemgang er mere grundig således at også små detaljer der måtte være overset kommer med.


Husk, at  man kan holde øje med hvad der er sket inden for de seneste 30 dag, ved at gå ind under Info og vælge Nyheder.Til alle slægts- og familiemedlemmer.

December 2018.

Jeg har nu været igennem alt det materiale jeg har haft liggende og som vedrører slægten, jeg er nu nået til, at det ikke indeholder flere egentlige historier der kan bruges til noget fornuftigt.

Men alligevel kan der være ting af værdi, hvis jeg søger videre på de tråde der stadig ligger i det.


Når jeg sådan søger på nettet efter konkrete eller nye oplysninger, så sker det ofte at jeg støder på interessante ting. Således stødte jeg på ”Dansk Forsorgshistorisk Museums” hjemmeside og fandt ud af, at de nok havde oplysninger om ”Åndssvageanstalten Gamle Bakkehus” men, at de var særdeles mangel­fulde. Det fremgik ikke af siden hvornår den er oprettet, så det kunne være fordi den var under opstart, men i hvert fald har jeg sendt dem nogle oplysninger om Gamle Bakkehus og bl.a. forstander E. V. Rolsted, som jeg regner med at de på et tidspunkt føjer til sidens oplysninger.


Der vi sikkert opstå flere situationer hvor jeg finder nye oplysninger, eller kan formidle oplysninger til andre der beskæftiger sig med historie.


Jeg håber stadig på at får flere oplysninger fra slægtsmedlemmerne, hvis jeg ser på hvor mange der besøger siden, kan jeg fortsat konstatere at interessen for siden er steget støt efter at jeg har lavet det nye med en mere samlet og overskuelig måde at finde og læse oplysninger på.

I november måned viste tallene, at sidens laveste besøg på en enkelt dag var 54, og højeste var 186.
Antallet af besøgte sider var, hhv. 103, og 2.408 pr. dag.
Månedens tal blev, at 2.892 besøgte hjemmesiden og de var inde på i alt 11.508 sider.


Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.


Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.