Slægten Rolsted fra 1760

Til Slægtsprogrammet.

Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Stamfar

Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian

Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted

Rasmus grenens historie.

Forside

Rasmus
1800-1873

Edel Birgitte Fischer

1808-1872

Henrik (1833-1908)

Niels Gotfred (1835-1910)

Hans Peter (1837-1912)

Frederik (1843-1884)

Karen Sofie (1845-1923)

Links til Historier/Fotos


Førstelærer Niels JohannesRolsted


Bronzestøber Holger RolstedHans Peter
1837-1912

Ane Pedersen

Rasmus (1878-1955)

Peder Christian (1879-1963)

Birte Marie Birgitte (1880-1962)
Karne Sofie (1881-1918)
Dødfødt drenge (1883)
Dødfødt drenge (1884)

Herunder ses det væsentligste af dokumenterne Skøde og Købsdokument for Hans Peter Rolsteds køb af Gården

Matr.nr. NYR 0001 A, Nyrup by Ugerløse, Nyrupvej 11.

Slægtsgården blev i første omgang overtaget i fæstet af Hans Peter efter hans far Rasmus.

I 1872 købte Hans Peter gården, der så gik i arv til sønnen Rasmus.

Fra Rasmus gik gården i arv til hans og Kirstine Vilhelmines adoptiv-datter Aase Birgit, som solgte gården i 1991.

På Gallerisiden kan man se hvordan gården så ud i 2005

Link.

Peder Christian
1897-1958

Erhardt Johannes
1907-1991

#ERhardt

Holger
1915-1984

Holger Niels Johannes

Hans Christian
1862-1935

#Hans_snedker

Ved klik på et foto med blå kant, et navn eller en tekst i blåt, kommer man til uddybende oplysninger / beskrivelser.
Ved klik på et foto med rød kant, eller et navn med rødt, kommer man til oplysninger om den pågældendes på slægtssiden.

#Harald #Rasmus_senge

Rasmus 1865-1944

Rasmus 1878-1955

#Tobak

Peter Rasmus 1902-1975

Harald Svend Rolsted.