Galleri

Løvenskiold

Aner

Nyt

Historisk

Fotos fra Niels Rolsteds bosteder.

Løvenborg Godsarkiv

Jacob Borthig
En købmand kommer til Køge

 September Nyt
Oktobrt Nyt

En bondegårds endeligt

Fra Stavnsbånd til Grundlov

Fotos af Slægtsgården 2005

Løvenskiold og Rolsted SlægterneI Niels Rolsteds fodspor


Dagligliv omkring Baroniet Løvenborg

Slægten Rolsted fra 1760

Charlotte Amalie (død 2 år gammel)
Frederikke (død 8 mdr. gammel)

Carl Frederik Hermann (1791-1874)
Charlotte Christine Amalie

Karen Sophie

Hans Christian

Egger Christopher

Rasmus

Henrik Wilhelm
Albrecht

Link til Historier/Fotos om Niels


Niels Selvbiografi

Skovlyst oktober 1833

Fra Svinedreng til Skovrider

Niels Rolsted
1760-1847

Mette Sophie Grønbech
1759-1834

Carl_F

Constance Laurine
Bomholff 1803-1861

Carl Frederik
Hermann 1791-1874

Charlotte

Charlotte Christine Amalie 1793-1848

Karen Sophie
1794-1874

Niels Frederik

Hans Christian
1796-1873

Henrik Wilhelm

Kirstine Sørensen
1806-1889

Eggert

Eggert Christopher

1798-1859

Albrecht  
1804-1850.

Rasmus

1800-1873

Henrik Wilhelm

1802-1880

Rasmus

Ludvig Bahn

1789-1844

Catrine Marie Nielsen

1797-1877

Sidse Marie Jensdatter

1796-1862

Edel Birgitte Fischer

1808-1872

Karen Sophie blev som barn lam i det ene ben og var invalid hele sit liv.

Hun boede hos sin far indtil hans død hvorefter hun boede hos broderen på slægtsgården til hun døde i 1874.

Albrecht var en tid Forvalter ved Graaten Magazin under Holden Jernværk i Norge.
Død som ugift i Christiania (Oslo) ca. 1850.


Herunder vises fire generationers efterkommere af Niels Rolsted.

På denne side vises fotos/silhuetter af slægtens stamfar og de seks børn der har ført slægten videre, samt disses ægtefæller.
Klik på et Foto/silhuet med blå ramme, eller navn, for at komme til siden med oplysninger om vedkommende, i både tekst og billeder.

Hvor der er rød tekst under et foto/silhuet, kommer man med et klik der til vedkommende på slægtssiden.

Stamfar Niels Rolsted.

 

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm Rolsted