Christensen/Brosbøl, Hermansen,
Christoffersen /præstiin.

Ved klik på et foto/silhuet med blå kant, eller et navn, kommer man til den pågældendes side med oplysninger.
Foto/silhuet, navn eller tekster, med rød kant, giver personoplysninger men kun for afdøde.

Davis Peter
 Hermansen/ Hermansen

Christoffersen/Præstiin

Christensen - Christian
BrosbølianKarmdal

Pastor A.C.
Overgaard

Fuglegaard

Vognmand Overgaard


Præstiin

Find en person


Nyt

Galleri

Baggrund

Kontakt

Hjemmesiden er opbygget med programmerne WebPlus X8 og Legacy 9.0.0.295
Oprettet af Richardt Rolsted Copyright ©. Opdateret den. 13 august 2023

David Peter Hermansen

Slægts-oplysninger.

Tak for indsendte bidrag.

 Min slægtsforskning.

 Slægtsforsker oplysninger.
 
 EU-persondataforordning.

 Politik - Personoplysninger.

 

 Læs mere om denne udvidelse.

Maleri som Karmdal så ud i 1929.

Denne slægts side er for størsteparten blevet til på baggrund af en Slægtsbog for Elna og Martin Nielsen, Karmdal i Rostrup Sogn, Hindsted Herred.

Ifølge optegnelserne har man fundet aner tilbage til Michel Christensen født i 1609.


Michel er udgangspunktet for familierne Christoffersen i 8. Led og Hermansen i 9, Led.

Overgaard kommer ind fra Kristen Andersen Overgaard, efter hvem bl.a Martin Overgaard Nielsen
får det som mellemnavn.

Martins og Elnas søn Niels Ove Nielsen, blev gift  med Inger Kirstine Bertelsen hvis mor var født Metha Mikkelsen Præstiin, dermed kom Præstiin navnet så ind.

Den første der er registreret som bærer af Brosbøl navnet, er Christen Brosbøl Christensen født i den 8. Maj 1876, han var tredje søn af Niels Christian Christensen og Karen Marie Pedersen. Herefter får de to brødre Anthon og Mads Christian også Brosbøl som efternavn.

Herfra kommer mange til at bære navnet, enten som efternavn eller mellemnavn.


Ovennævnte Michel Christensen, der er det længste man har kunnet komme tilbagei anerne til Christoffersen og Hermansen, træffes første gang efter 1635 i ”Bælumgaarde”, der dengang må have været en tvillingegård. Michel Christensen var fuldmægtig over Thulstedgård og gods, som Jørgen Kaas til Gudumlund bestyrede for Erik og Bjørn Kaas’s børn (til Vorgaard). I 1662 ses ha at have været ridefoged for Viffert Seefeld til Ræfsnæs og 1670 for jomfru Ida Kas til Tulsted, desuden var han Kirkeværge sammen med Mads Pedersen i Nørgaard.


Om den ovennævnte ridefoged Michel Christensen, giver Tingbogen nogle oplysninger. Fra Mikkelsdag 1647 til Pinse næst efter havde Per Nielsen i Smidie haft ophold hos M.C. på Bælumgaard og fået sin kost øl og varme, Ild, Lys m.m. Desuden havde Per Nielsens Arvinger fået en Egekiste af Michel Christensen, hvori Per Nielsen blev begravet, da han døde i 1949. Men nu ville Arvingerne ikke betale, hvorfor M.C. beklagede sig på Tinget.


Michel Christensen, var værge for børnene i afdøde Bertel Nielsen i Lille Brøndum. I 1677 beskyldte Herredsfogeden Jens Nielsen i Horsens ham for misligheder i forvaltningen sf børnenes midler. Samme år havde de to standspersoner en anden lille fejde. M.C. havde et par gange i 1677 beklædt Retten i Herredsfogedens sted og havde bl.a. afsagt en dom angående Peder Kall i Skibsted. Jens Nielsen ville da ikke kendes ved det Segl, der var under dommen. Michel spurgte i retten, hvem der da skulle forsegle den, hvortil Herredsfogeden svarede: ”Det må du viide och Hvem du hafver hafft til dig”, og så råbte han til Tingmændene: ”Drages til minde i 8 mænd, jeg tager dommen op i retten,” og dermed stak han dommen i sin lomme.

Ydermere sagde han om M.C. at det ikke var det første, han havde gjort, han havde ”skacket” ham så mangen Daler af.


Det kom naturligvis til proces imellem de to fogeder. Som sættedommer i sagen beskikkede Jens Hansen Pors i Lyngby. Pors synes imidlertid ikke at have været glad ved hvervet og erklærede, at han ikke turde dømme i sagen, da det angik ærerærlig tale, men henstillede den til Landsdommeren.


I 1684 stævnes Michel Christensen af Wolf v. Buchwald til Gudumlund for arbejdspenge og studepenge af det halve af Bælumgårde og en halvgård i Bælum, han havde i brug (Hans Jacobsens ødegård.)

Christian Præstiin
Erindringer

 Mads. Chr.
Brosbøl

Sophus M. Brosbøl

Carl K.  og
Lars Peter Brosbøl