Slægten Rolsted fra 1760

De viste fotos og oplysninger er fra Carsten Carlsen, som er efterkommer af Eggert Christoffer Rolsted.

 
Fotoet her til højre er af Henrik Henriksen Godske som var sognepræst i Sct. Olai kirke i Helsingør.

På gravstenen til venstre som er fra Lundforlund kirke hvor Charlotta Amalia Borthig er begravet, finder man navnet Albert Godske der var søn af Henrik.

Teksten på gravstenen er:
Her hviler Hr. Ivar Boeslund, født I Boeslund 1682 d. 26. Okt.
Blev præst for Lundforlund og Gærlev Menigheder 1720 d. 8. Feb. og Provst over Slagelse Herred 1728 d. 2.2 Sept.
Død 1738 d. 2.2 Jan.

Hos ham hviler i lige måde:
Charlotta Amalia Borthig, født i København år 1688 d. 11. Sept., af Faderen Jacob Borthig,  Amtsforvalter over Kalundborg Amter, og Moderen Thomine V. Schepsel.

1. Ægteskab år 1704 d. 14. Marts, med
    Albert Godske, Amtsforvalter over Bem’te Amter. Med ham fik hun 6 børn.

2. Ægteskab år 1727 d. 1. Okt., med Hr.     Iver Boeslund.

Hun døde år 1751 d. 5. Juni.

Apoc 14.09.13

Salig er de døde som døde i Herren.

Klik på et foto for større billede.

Albert Godske skulle være begravet i koret i Vor Frue kirkes Kalundborg, men alle gravsten og kister er fjernet i 1800-tallet på grund af pladsmangel. Desuden faldt det midterste tårn ned på et tidspunkt og ødelagde en del kister og gravmonumenter.

Der er lagt gamle gravsten på det der var kirkegården, men Godskes navn er der ikke.

Fotoet herover viser nogle af stenen og nummer 3 fra neden er gengivet her til højre.

Fra Nationalmuseet findes en beskrivelse af begravelser og gravsten, og her mener man at gravstenen oprindelig var over Thomine von Schepsel d. 1711, gift med Amtsskriver Jakob Borthig, d. 1702.
Stenen skulle være solgt til købmand og kirkeværge Søren Ivarsen Milling, d. 1757, og antagelig genanvendt over ham og hustruen Sidse Pedersdatter, d. 1748.
Igen solgt 1793 til købmand Niels Fuglede, der antagelig fik anført den bevarede udsmykning og indskrift på bagsiden omkring denne tid.