Slægten Rolsted fra 1760


Kære Slægt og familie.
April
nytDet er ikke mange nyheder man har fået fra mig igennem nogen tid, men jeg har bl.a. brugt vinteren til at få ryddet op i alle mine papirer, dvs. ikke alle endnu, men i nogen af dem jeg har fået set igennem har jeg fundet nogle få ting som jeg har tilføjet og der kommer sikkert mere.


Der er dog denne gang en rigtig nyhed, idet jeg fra Andje Swalm fik et tip om hvor jeg kunne læse en spændende historie om slægtens stammoder Mette Sophie Grønbechs 3x Tipoldefar, skotten Jacob Borthig som blev købmand i Køge.

Artiklen stod i Køge Studier 2015 og er skrevet af Margit Baad Pedersen, hvis tilladelse jeg har fået til at bringe et uddrage af den spændende historie på slægtens hjemmeside.
Historien kan læses fra forsides Historier af og om… ” Jacob Borthig, en købmand i Køge”, og den kan også læses fra Jacob Borthigs side under Historier.

Fra Løvenborgs Godsarkiv” er også blevet rettet til, så den har samme format som øvrige historier.

 


Mange venlige forårshilsner


Richardt Rolsted.