Hans Christian Rolsteds Efterslægt


Billede

1. generation  Næste


1. Hans Christian Rolsted, søn af Niels Rolsted, Skovrider og Mette Sophie Grønbech, blev født den 10 Jun. 1796 i Ny Sonnerupgård, Tuse, Kundby, Holbæk,, døde den 24 Jan. 1873 i Bromme, Alsted, Sorø i en alder af 76 år, og blev begravet den 1 Feb. 1873 i Bromme Kirkegård.

Notater:
Hans benævnes ved FT. 1834, 1840, 1845 og 1850 som gartner ved Løvenborg.
Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.
Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Iflg. FT. Sorø 1870 boede Hans og Cathrine hos sønnen Michael Herman i 1870
OPLY Skovrider ved Baroniet Løvenborg fra 1853 til 1864

Om Hans

1. Beskæftigelse: Skovrider.

Hans blev gift med Cathrine Marie Nielsen den 8 Maj 1822 i Butterup kirke, Holbæk. Cathrine blev født den 26 Apr. 1797 i Kalundborg, Bromme, Sorø, døde den 5 Maj 1877 i Bromme, Alsted i en alder af 80 år, og blev begravet den 12 Maj 1877 i Bromme Kirkegård.

Deres børn:

+ 2 M    i. Niels Frederik Christian Rolsted blev født den 29 Jun. 1825 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 2 Jul. 1825 i Butterup Kirke, døde den 14 Aug. 1861 i Frydendal, Holbæk i en alder af 36 år, og blev begravet den 19 Aug. 1861 i Frydendal, Holbæk.

   3 M    ii. Michael Hermann Rolsted blev født den 15 Nov. 1830 i Butterup, Holbæk,, blev døbt den 18 Feb. 1831 i Butterup kirke, Holbæk, og døde i 1913 i en alder af 83 år.

   4 K    iii. Margrethe Sophie Rolsted blev født den 14 Feb. 1835 i Løvenborg, Butterup, Holbæk, blev døbt den 15 Feb. 1835 i Hjemmet, og døde i 1913 i en alder af 78 år.

   5 K    iv. Marie Nicoline Rolsted blev født den 14 Feb. 1835 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 15 Feb. 1835 i Hjemmet, døde den 14 Mar. 1835 i Butterup, Holbæk, og blev begravet den 19 Mar. 1835 i Butterup Kirkegård.

   6 K    v. Hansine Henriette Tronier .

Billede

forrige  2. generation  Næste

2. Niels Frederik Christian Rolsted blev født den 29 Jun. 1825 i Butterup, Holbæk, blev døbt den 2 Jul. 1825 i Butterup Kirke, døde den 14 Aug. 1861 i Frydendal, Holbæk i en alder af 36 år, og blev begravet den 19 Aug. 1861 i Frydendal, Holbæk.

Notater:
Deltog i tre års krigen 1848-1851, og var med i slaget ved Isted.

Ansat på godskontoret på Ryegård i 2 år, og på Aggersvold i 3 1/2 år. Den 10. maj 1848 bestod han i Kbh. sin eksamen som "eksaminatus juris".
I 1849 blev han udskrevet til militærtjeneste og hjemsendt i 1851.
Der findes en særudgave fra Holbæk Amt Historiske Årbog, indeholdende de 54 breve Niels skrev til sine forældre før, under og efter sin tid som soldat. Titlen er "Niels Rolsteds breve fra 1846-54", heri omtales bl.a. slaget ved Fredericia, hjemkomsten herfra og modtagelsen i København, der er også en beretning om slaget ved Isted den 25 juli 1850, hvori Niels deltog aktivt. Hans nummer som menig var 219.
I 1854 blev han ansat som fuldmægtig på herredskontoret i Holbæk. Han var Godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt) i 1857.
Om Niels led af krigstraumer efter sin deltagelse i tre års krigen, kan man kun gisne om, men af ukendte årsager tog han sit eget liv i 1861, året før dvs. 1860 boede han på Frydenlund gods, der måtte gives dispensation fra Amtet for at han kunne blive begravet i indviet jord.
OPLY Godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt)

Om Niels

1. Beskæftigelse: Godsforvalter.

Niels blev gift med Frederikke Vilhelmine Halberg, datter af Peter Wilhelm Halberg og Frederikke Rotzow, den 8 Maj 1856 i Ugerløse Kirke. Frederikke blev født efter Jun. 1831 i København, døde den 13 Apr. 1877 i Trinitatis, og blev begravet den 19 Apr. 1877 i Trinitatis Kirkegård.

Deres børn:

+ 7 M    i. Hans Christian Vilhelm Rolsted blev født den 4 Maj 1854 i Undløse, Holbæk,, blev døbt den 8 Jul. 1854 i Undløse Kirke, Holbæk,, døde den 9 Nov. 1916 i Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte i en alder af 62 år, og blev begravet den 17 Nov. 1916 i Ordrup kirkegård, Gentofte.

+ 8 M    ii. Hermann Ferdinand Rolsted blev født den 22 Jan. 1858 i Sankt Nikolai, Holbæk, blev døbt den 3 Apr. 1858 i Holbæk, døde den 7 Jul. 1925 i Minneapolis, Minneapolis, USA i en alder af 67 år, og blev begravet i Crystal Lake Cemetary.

   9 K    iii. Marie Frederikke Rolsted blev født den 23 Mar. 1860 i Skt. Nicolaj, Holbæk, blev døbt den 8 Jun. 1860 i Skt. Nicolaj Kirke, Holbæk, og døde den 27 Apr. 1877 i en alder af 17 år.

Billede

forrige  3. generation  Næste

7. Hans Christian Vilhelm Rolsted blev født den 4 Maj 1854 i Undløse, Holbæk,, blev døbt den 8 Jul. 1854 i Undløse Kirke, Holbæk,, døde den 9 Nov. 1916 i Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte i en alder af 62 år, og blev begravet den 17 Nov. 1916 i Ordrup kirkegård, Gentofte.

Notater:
Iflg. Kraks Blå bog:
Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; Huslærer i Holsteinborg Skovriderbolig 1874-76; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlægersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900 til sin død, med den kommunale skole som særligt embedsområde; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for Faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Medlem af Hovedkomiteen for børnehjælpsdagen; Indførte skolekolonier.
Den 16. april 1904 udnævnte Kongen H.C.V. til Ridder af Dannebrog.
Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.
Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Boede ved sin død på Kirkevej 30 Ordrup
OPLY Første Viceskoledirektør i København fra 1900.

Om Hans

1. Beskæftigelse: Viceskoledirektør.

Hans blev gift med Johanne Lucia Andersen den 14 Jul. 1888 i Ordrup. Johanne er født den 26 Feb. 1861 i København og døde den 21 Jun. 1931 i Jægersborg i en alder af 70 år.

Deres børn:

+ 10 M    i. Niels Anton Rolsted blev født den 18 Jun. 1889 i Skt. Jacob, København, blev døbt den 28 Jul. 1889 i Skt. Jacob Kirke, København, døde den 19 Feb. 1957 i Vor Frue i en alder af 67 år, og blev begravet den 23 Feb. 1957 i Vor Frue Kirkegård, Kalundborg.

   11 M    ii. Hermann Nikolaj Rolsted er født den 25 Jan. 1891 og døde i 1958 i en alder af 67 år.

   12 K    iii. Valborg Magdalene Margrethe Rolsted er født den 21 Nov. 1893 i København, og døde den 7 Okt. 1953 i en alder af 59 år.

+ 13 K    iv. Astrid Lucia Rolsted blev født den 25 Maj 1895 i Sct. Jacobs Sogn, Kbh og blev døbt den 23 Jun. 1895 i Sct. Jacobs Kirke.

   14 K    v. Inge Marie Elisabeth Rolsted er født den 21 Jul. 1897 og døde den 26 Jan. 1958 i en alder af 60 år.

Inge blev gift med Erik Øster den 6 Maj 1927 i Søllerød Kirke. Erik er født den 21 Feb. 1899 og døde den 22 Sep. 1995 i en alder af 96 år.

Om Erik

1. Beskæftigelse: Bogholder.

   15 K    vi. Ellen Rolsted blev født den 21 Aug. 1900 i København.

Ellen blev gift med Knud Marcher. Knud blev født den 16 Feb. 1887.

8. Hermann Ferdinand Rolsted blev født den 22 Jan. 1858 i Sankt Nikolai, Holbæk, blev døbt den 3 Apr. 1858 i Holbæk, døde den 7 Jul. 1925 i Minneapolis, Minneapolis, USA i en alder af 67 år, og blev begravet i Crystal Lake Cemetary.

Notater:
Pakhusforvalter i Minniapolis, USA. Udvandrede i 1887. (18.05.1887)
Head Drayman for the New England Furnitur Company.
Fik statsborgerskab i USA 15 dec. 1897

Om Hermann

1. Beskæftigelse: Pakhusforvalter.

Hermann blev gift med Mathilda Hertig i Minneapolis. Mathilda er født den 9 Nov. 1863 i Sverige, og døde den 7 Mar. 1933 i Minneapolis, Minnesota, USA i en alder af 69 år.

Deres børn:

   16 K    i. Rosa Marie Rolsted er født den 26 Apr. 1884 og døde den 19 Apr. 1887 i Minneapolis i en alder af 2 år.

   17 K    ii. Hazel Mathilda Rolsted er født den 19 Mar. 1888 i Minneapolis og døde den 12 Feb. 1967 i Minneapolis i en alder af 78 år.

Hazel blev gift med Harry F. Glennon.

+ 18 K    iii. Anna Margrethe Rolsted er født den 2 Apr. 1890 i Minneapolis og døde i Okt. 1971 i Plymouth Minnesota i en alder af 81 år.

Billede

forrige  4. generation  Næste10. Niels Anton Rolsted blev født den 18 Jun. 1889 i Skt. Jacob, København, blev døbt den 28 Jul. 1889 i Skt. Jacob Kirke, København, døde den 19 Feb. 1957 i Vor Frue i en alder af 67 år, og blev begravet den 23 Feb. 1957 i Vor Frue Kirkegård, Kalundborg.

Notater:
Supplerede og videreførte i 1955-57 slægtsbogen som blev udgivet efter hans død.

Boede i august 1922 Glasvej 1, st.

Om Niels

1. Beskæftigelse: Dyrlæge.

Niels blev gift med Anna Marie Christiane Garner, datter af Jørgen Bertram Josva Hansen og Karen Marie Garner. Anna blev født den 9 Sep. 1894 i Frederiksberg, blev døbt den 18 Nov. 1894 i Frederiksberg, og døde den 2 Aug. 1945 i en alder af 50 år.

Deres barn:

+ 19 K    i. Bente Inger Rolsted er født den 16 Jun. 1925 og døde den 8 Nov. 2004 i en alder af 79 år.

Niels blev derefter gift med Ebba Marston. Ebba er født den 22 Mar. 1905 i Frederiksberg og døde i 1998 i en alder af 93 år.

13. Astrid Lucia Rolsted blev født den 25 Maj 1895 i Sct. Jacobs Sogn, Kbh og blev døbt den 23 Jun. 1895 i Sct. Jacobs Kirke.

Notater:
Student fra Ordrup Gymnasium 1913, Cand. phil. 1914, eksam. Lærerinde fra Femmers Seminarium 1916, Lærerinde ved Holte Gymnasium 1941.
Boede i nov. 1916 på Fælledevej 13 B, 1., og på Lyongade 9, 4 tv. i nov. 1919.

Om Astrid

1. Beskæftigelse: Cand. phil.

Astrid blev gift med Georg Nicolai Bugge, søn af Conrad Olsen Bugge og Hedevig Clausen, den 21 Nov. 1918 i København, Vor Frelser Kirke. Georg er født den 31 Okt. 1892 i Frederikshåb, Grønland og døde den 28 Sep. 1972 i en alder af 79 år.

Om Georg

1. Beskæftigelse: Kontorchef.

Deres børn:

   20 M    i. Niels Bugge er født den 30 Aug. 1919 og døde den 19 Jan. 1920.

   21 M    ii. Leif Bugge

   22 K    iii. Tove Bugge

   23 K    iv. Kirsten Bugge

   24 K    v. Inger Bugge

   25 M    vi. Arne Bugge

Arne blev gift med Ellen Storm. Ellen døde i 2004.

18. Anna Margrethe Rolsted er født den 2 Apr. 1890 i Minneapolis og døde i Okt. 1971 i Plymouth Minnesota i en alder af 81 år.


Anna blev gift med Cecil Earl Arnold den 14 Feb. 1912 i Minneapolis, Minnesota, USA. Cecil er født den 9 Aug. 1883 i St. Croix Falls, Wisconsin, USA og døde i Nov. 1971 i Plymouth Minnesota, USA i en alder af 88 år.

Deres børn:

   26 K    i. Lois Marcella Arnold

   27 K    ii. Jane Phyllis Arnold

+ 28 M    iii. John Earl Arnold er født den 9 Apr. 1926 i Minneapolis, Minnesota, USA og døde den 30 Maj 1993 i Hutchinson, USA i en alder af 67 år.

Billede

forrige  5. generation19. Bente Inger Rolsted er født den 16 Jun. 1925 og døde den 8 Nov. 2004 i en alder af 79 år.

Bente blev gift med Robert Hansen.

Deres børn:

   29 M    i. Torben Rolsted Hansen

Torben blev gift med Mette Bech.

   30 M    ii. Finn Rolsted Hansen

Finn blev gift med Marianne Lisa Nielsen.

   31 K    iii. Annette Rolsted Hansen


28. John Earl Arnold er født den 9 Apr. 1926 i Minneapolis, Minnesota, USA og døde den 30 Maj 1993 i Hutchinson, USA i en alder af 67 år.

John blev gift med Elizabeth Jeanne Laliberte.

Deres børn:

   32 M    i. John Earl Arnold

   33 K    ii. Jean Marie Arnold

   34 M    iii. Steven Arthur Arnold

   35 M    iv. James Fletcher Arnold

James blev gift med Christine Kay Pieri.


Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Apr. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer