Person rapport


Billede

Billede Hans Aage Rolsted   Køn: M

Personinformation
      Født: 20 Maj 1884 - København,
      Dåb: 31 Aug. 1884 - St. Matthæus kirken, København
      Død: 24 Maj 1966
   Begravelse: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Generalmajor.

2. Konfirmation: 30 Sep. 1900, Frederiksberg.


Forældre
      Far: Emil Vilhelm Rolsted
      Mor: Clara Adamine Elisabeth Pedersen

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Gerda Johanne Ousen
    Ægteskab: 8 Jul. 1915 - Kastelskirken Kbh.

Notater
Generel:

Iflg Kraks Blå bog, K1. DM.,HTH.p.p; Premierløjtnant af artilleriet 1905; i Frankrig for at studere fransk bl.a. ved universiteterne i Paris og Grenoble 1908; officersskolens ældste klasses artillerikursus, artilleriteknisk kursus og generalstaabskursus 1909-13; kaptajn og batterichef ved 4. artilleri afd. 1918; adjudant hos generalinspektøren for artilleriet; skoleofficer ved hærens officersskole; kaptajn af generalstaben 1928; chef for generalstabe generalstabskvarter; gjort tjenestste i den norske hær 1920 og i den franske hær 1927; gennemgået den franske taktiske artillerihøjskole i Metz: oberstløjtnant og chef for 1. artilleriafd.1930; oberstløjtnant af generalstaben og stabschef ved Sjællandske division 1932; overværede de svenske hærøvelser 1935; oberst af generalstaben 1936; chef for 1. feltartilleriregiment s.å.; gjort tjeneste ved det norske feltartilleriregiment nr. 2 samt overværet de norske vinterøvelser 1937; generalinspektør for artilleriet 1938; generalmajor og chef for Sjællandske Division 1939-41. Divisionen bestod af, Den kongelige Livgarde, Gardehusar regimentet, 1., 4. og 5. regiment samt 1. og 2. Feltartilleri regiment; Chef for Generalstaben 1941-45, Generalinspektør for Artillerieiet 1945; Militærattaché ved Ambassaden i Stockholm 1945-46 samt Militærattache ved Ambassaden i Stockholm og Oslo 1946-49. Regeringens repræsentant og forhandler med den tyske værnemagt fra 1941, til sin afgang efter Tysk krav i 1943, internereet i 1943. Var lærer i specialklasser på officersskolen 1923-39, formand for Det Krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1941-45. Har desuden skrevet flere militære lærebøger, som Hærorganisation 1.del i 1924, 2. del i 1926, Artilleriets Kampform 1928, Generalstabstjenesten i Felten 1. del 1933 og Landgangsoperationer 1936. Tildelt Det Klubinske Mindelegat 1938. Udenlandske ordner: F.Æ.L.4.; N.St.O.21.: S.Kr.2.; S.Sv.21. Se i øvrigt Bilag 3 og 5.
Boede på kastellet i maj 1915. og på Starandboulevarden i november 1918
OPLY Havde kommandoen over Sjællandske division under II vedenskrig.

Billede Hans Aage Rolsted

   Køn: M

Personinformation
      Født: 13 Apr. 1932 - Taagehusene Sdr. Jernløse
      Dåb: 26 Jun. 1932 - Sdr. Jernløse kirke
      Død: 4 Nov. 2003 - Søstrup, Holbæk
   Begravelse: 8 Nov. 2003 - Søstrup Kirkegård
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Landmand.


Forældre
      Far: Charles Rolsted
      Mor: Valborg Frederikke Augusta Pouline Mortensen

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Birthe Andersen
      Børn:
        1. Hans Peter Rolsted


Billede
Hans Christian Rolsted

   Køn: M

Personinformation
      Født: 10 Jun. 1796 - Ny Sonnerupgård, Tuse, Kundby, Holbæk,
      Dåb: 
      Død: 24 Jan. 1873 - Bromme, Alsted, Sorø
   Begravelse: 1 Feb. 1873 - Bromme Kirkegård
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Skovrider.


Forældre
      Far: Niels Rolsted, Skovrider
      Mor: Mette Sophie Grønbech

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Cathrine Marie Nielsen
    Ægteskab: 8 Maj 1822 - Butterup kirke, Holbæk
      Børn:
        1. Niels Frederik Christian Rolsted
        2. Michael Hermann Rolsted
        3. Margrethe Sophie Rolsted
        4. Marie Nicoline Rolsted
        5. Hansine Henriette Tronier

Notater
Generel:

Hans benævnes ved FT. 1834, 1840, 1845 og 1850 som gartner ved Løvenborg.
Hans bestod i 1819 en eksamen som gartner der gav ham lov til at forestå offentlige og private haveanlæg.
Der foreligger et eksamensbevis underskrevet af "Eksamenskommissionen for Gartnere". Der stilledes allerede dengang krav til en herregårdsgartner. Uddannelsen har måske været medvirkende til hans udnævnelse til Skovrider ved Baroniet Løvenborg i 1853 hvor han var til 1864.

Iflg. FT. Sorø 1870 boede Hans og Cathrine hos sønnen Michael Herman i 1870
OPLY Skovrider ved Baroniet Løvenborg fra 1853 til 1864

Billede Hans Christian Rolsted   Køn: M

Personinformation
      Født: 22 Feb. 1862 - Ubberup St. Tåstrup
      Dåb: 4 Apr. 1862 - St. Tåstrup Kirke
      Død: 8 Aug. 1935 - Holbæk
   Begravelse: 14 Aug. 1935 - Sct Nicolai Kirkegård
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Snedker og Tømrer.

2. Konfirmation: 23 Apr. 1876, St. Tåstrup Kirke.


Forældre
      Far: Niels Gotfred Rolsted
      Mor: Maren Sofie Hansdatter

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Johanne Marie Nielsen
    Ægteskab: 23 Nov. 1892 - Munke bjergby kirke, Alsted, Sorø
      Børn:
        1. Niels Johannes Rolsted
        2. Marie Magdalene Rolsted
        3. Frederik Marius Rolsted
        4. Ejnar Gotfred Rolsted
        5. Ejnar Rolsted

Notater
Generel:

FT-1880, I snedkerlære hos Snedker Lars Jørgensen, Ugerløse. Arbejdede som snedker i Stenlille, blev senere købmand samme sted.
Parnotater (Johanne Marie Nielsen)
MARR: SOUR @KB MUNKE BJERGBY@
PAGE opslag 83
QUAY 3

Billede Hans Christian Vilhelm Rolsted   Køn: M

Personinformation
      Født: 4 Maj 1854 - Undløse, Holbæk,
      Dåb: 8 Jul. 1854 - Undløse Kirke, Holbæk,
      Død: 9 Nov. 1916 - Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte
   Begravelse: 17 Nov. 1916 - Ordrup kirkegård, Gentofte
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Viceskoledirektør.


Forældre
      Far: Niels Frederik Christian Rolsted
      Mor: Frederikke Vilhelmine Halberg

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Johanne Lucia Andersen
    Ægteskab: 14 Jul. 1888 - Ordrup
      Børn:
        1. Niels Anton Rolsted
        2. Hermann Nikolaj Rolsted
        3. Valborg Magdalene Margrethe Rolsted
        4. Astrid Lucia Rolsted
        5. Inge Marie Elisabeth Rolsted
        6. Ellen Rolsted

Notater
Generel:

Iflg. Kraks Blå bog:
Student (Sorø) 1871; Skolelærereksamen (Jonstrup) 1874; Huslærer i Holsteinborg Skovriderbolig 1874-76; cand. phil 1878; Timelærer ved Kommuneskolerne 1877, fast ansat 1881; Lærer ved opfostringshuset 1883; Skoleinspektør ved Oehlenschlægersgades Kommuneskole 1895; Viceskoledirektør i København. 1900 til sin død, med den kommunale skole som særligt embedsområde; Formand i Det pædagogiske Selskab 1899-1905; Medlem af bestyrelsen for Selskabet af 7. sept. 1898 til støtte for Faderløs Ungdom og for Københavns husflidsforening. Medlem af Hovedkomiteen for børnehjælpsdagen; Indførte skolekolonier.
Den 16. april 1904 udnævnte Kongen H.C.V. til Ridder af Dannebrog.
Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.
Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.
Boede ved sin død på Kirkevej 30 Ordrup
OPLY Første Viceskoledirektør i København fra 1900.

Billede Hans Eleonardus Møller Rolsted

   Køn: M

Personinformation
      Født: 24 Okt. 1861 - Skien, Telemarken, Norge,
      Dåb: 
      Død: 26 Sep. 1946 - Aker Vestre, Oslo, Norge
   Begravelse: 
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Højesteretsadvokat.

2. Folketælling: 1900, Tidemandsgade 22, Kristiania, Norge.


Forældre
      Far: Niels Ambrosius Marius Rolsted
      Mor: Inger Møller

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Aagot Lydia Wiborg
    Ægteskab: 30 Maj 1891 - Drammen, Norge
      Børn:
        1. Inger Rolsted
        2. Hjørdis Rolsted

Notater
Generel:

FT-1900 i Norge angiver Højesteretsadvokat som erhverv. Har skrevet flere afsnit i bogen Beretning om Kristiania kommune for aarene 1887 - 1911
OPLY Rådmand i Oslo. Sagfører for Porsgrund Sparbank fra 1878 til 1891.

Billede Hans Peter Rolsted

   Køn: M

Personinformation
      Født: 30 Mar. 1871 - Kvanløse By og Sogn
      Dåb: 25 Jun. 1871 - Kvanløse Kirke
      Død: 10 Apr. 1942 - Kvanløse By og Sogn
   Begravelse: i Kvanløse Kirkegård
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Træskomager.


Forældre
      Far: Niels Christian Rolsted
      Mor: Trine Marie Hansen

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Maren Sofie Christine Christiansen
    Ægteskab: 
      Børn:
        1. Charles Rolsted
        2. Lilly Rolsted
        3. Gunnar Rolsted
        4. Chauffør Ejvind Rolsted
        5. Gunhild Rolsted
        6. Gunnar Boye Rolsted
        7. Gunhild Rositta Rolsted
        8. Dyveke Kathrine Rolsted
        9. Vagn Walther Rolsted
        10. Ahlmann Hartvig Rolsted


Billede
Hans Peter Rolsted   Køn: M

Personinformation
      Født: 28 Jul. 1837 - Ugerløse
      Dåb: 20 Aug. 1837 - Ugerløse Kirke
      Død: 22 Nov. 1912 - Nyrup, Ugerløse
   Begravelse: 30 Nov. 1912 - Ugerløse Kirkegård, Holbæk
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Gårdejer.


Forældre
      Far: Rasmus Rolsted
      Mor: Else Birgitte Fischer

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Ane Pedersen
    Ægteskab: 
      Børn:
        1. Niels Peter Rolsted

2. Maren Christensen
    Ægteskab: 19 Jan. 1878 - Ugerløse Kirke, Holbæk
      Børn:
        1. Rasmus Rolsted
        2. Peder Christian Rolsted
        3. Birte Marie Birgitte Rolsted
        4. Karen Sofie Rolsted
        5. Dødfødt Dreng Rolsted
        6. Dødfødt Dreng Rolsted

3. Ane Petrine Weinreich
    Ægteskab: 9 Feb. 1889 - Ugerløse Kirke
      Børn:
        1. Frederik Rolsted
        2. Mary Johanne Rolsted

Notater
Generel:

Gårdejer på slægtsgården i Nyrup i Ugerløse, han har formodentlig overtaget gården i fæste efter sin far og har købt den i 1872 ifølge et et skøde som er underskrevet af baron Løvenskjold den 21 december 1872 og af Hans Peter Rolsted den 30 december 1872.

OPLY Ejer af slægtsgården i Nyrup

Billede Hans Peter Rolsted

   Køn: M

Forældre
      Far: Hans Aage Rolsted
      Mor: Birthe Andersen

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Jette Vibeke Hansen
      Børn:
        1. Lærke Rolsted Hansen
        2. Simon Rolsted Hansen
        3. Nicolai Rolsted Hansen

2. Eva Birgitte Brødsgård


Billede
Harald Svend Rolsted   Køn: M

Personinformation
      Født: 23 Sep. 1905 - Undløse
      Dåb: 12 Okt. 1905 - Undløse kirke
      Død: 5 Feb. 1975 - Glostrup
   Begravelse: i Hvidovre
   Dødsårsag: 

Begivenheder

1. Beskæftigelse: Viktualiehandler i Ugerløse.


Forældre
      Far: Laurits Martin Jensen
      Mor: Karen Sofie Rolsted

Ægtefæller/partnere og børn
1. *Ingeborg Andersen
    Ægteskab: 21 Jun. 1927 - Sdr. Jernløse kirke
      Børn:
        1. Carl Bent Rolsted
        2. Inger Rolsted Jensen
        3. Grethe Rolsted Jensen
        4. Ilse Tove Rolsted
        5. Karen Hanne Rolsted
        6. Ejnar Westi Rolsted
Billede

Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Sep. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer