Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Kære slægtmedlemmer.

Jeg udsender jævnligt nyhedsbreve til alle i slægten som jeg har en mail adresse på. Det betyder at alle andre ikke få noget at vide om de nyheder der er, med mindre de læser nyhederne her.

Hvis du vil have de sidste nyheder sendt på mail, kan du blot sende mig en mail, eller en SMS på 23889412 med din mail adresse, så sender jeg også direkte til dig fremover.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt december 2019.


Jeg er nu blevet færdig med de ændringer jeg ønskede at lave på slægtssiden, efter min mening er den nu bedre til at præsenterer slægtspersonernes historier og oplevelser.
Siden kunne dog blive endnu bedre hvis flere af slægtens medlemmer sendte oplysninger om dem selv eller familien. Det er også en af grundene til ændringen af siden, de historier eller oplysninger som slægtens medlemmer evt. kommer med, skal være nemmere tilgængelige for alle i slægten.

Selvfølgelig skal man ikke blot fortælle om alle mulige, også private ting, men der vil næsten altid være en historie gemt i de oplevelser man har haft i livet, som kan fortælles på en spændende måde, uden at udlevere sine private følelser og oplysninger.


Jeg har tidligere skrevet om mine forældre, og set i bakspejlet var det måske netop et eksempel på at der var for mange oplysninger der egentlig ikke var interessante for andre.
Jeg har nu skrevet noget andet om deres liv som mere fortæller om tiden de levede i, end det fortæller om dem, det er noget i den retning jeg forestiller mig at andre også kan bidrage med.


Der ligger garanteret stadig dokumenter, billeder, udklip og nedskrevne historier rundt omkring hos slægtens medlemmer som fortjener, at andre i slægten også kan får glæde af. Jeg modtager gerne alt muligt, som jeg evt. kan renskrive eller give en behandling så det kan bruges på hjemmesiden.


En ændring som betyder en forskel fra TNG-systemet er, at man ikke længere kan få et bruger-id.
Det kan virke som en mangel, men af de ca. 40 personer der havde et bruger-id i det gamle system, var der kun ca. otte personer der havde brugt det, inden for det seneste år.
Når der så er kommet den såkaldte EU persondataforordning, giver det mening at der ikke findes persondata på siden som kan være i modstrid med forordningen.


De eneste oplysninger et bruger-id tidligere gav adgang til, var fødsel- dåds- og vielses -data på levende personer, alle andre data som adresser, e-mal-adresser, telefonnumre mm. har aldrig været registreret i slægtsprogrammet og de bliver det heller ikke fremover.   

Jeg har tidligere omtalt, at jeg havde en ide om at skrive en ny bog, en ide som jeg har droppet fordi jeg via den nye hjemmeside vil kunne komme med mange af de oplysninger jeg har tænkt på kunne være af interesse. Bl.a. ved at jeg har tilføjet en side om samtidshistorien.
Der vil altid være noget der kan gøres bedre eller anderledes, så der vil fremover kunne forekomme både tilføjelser og rettelser.


God fornøjelse med web siden.


NB: Web siden er også opbygget og testet til brug på Smartphone.

Mange venlige hilsner og glædelig jul
.

Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dkBesøgte/læste sider i november 1.070/4.373


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt januar 2020.

Først vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår, hvor jeg håber at flere vil komme med opdateringer til slægtssiden, vedrørende fødsler, vielser og dødsfald. Men meget gerne også historier og oplysninger om slægtsmedlemmernes liv og levned.

Som jeg har nævnt, så var ideen med at skifte slægtsprogram til Legacy9 og lave min egen side som er tilpasset det, som er det vigtigste i slægtsforskning, at give større mulighed for at fortælle om tiden og medlemmernes liv.

Jeg har fået nogle positive reaktioner på den nye side, det glæder mig naturligvis, men skulle man støde på fejl eller noget som man mener kan gøres bedre, hører jeg meget gerne om det.

Jeg har ikke altid fået sendt en tilbagemelding om de oplysninger jeg har fået tilsendt, det vil jeg fremover råde bod på, ved at sende en udskrift retur der viser resultatet af ændringerne, så kan man se om det er OK og om der evt. skal tilføjes mere.

 NB: God fornøjelse med den nye Web side, der også er opbygget og testet til brug på Smartphone.

Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøgte/læste sider i december 1255/2727


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt februar 2020.

Jeg har lavet en indeks side til Rolsted-familiens online slægtside. Det betyder at man nu nemmere kan finde de personer der har deres eget afsnit, eller de historier/fortællinger der findes om dem.
Det burde give en bedre oversigt og gøre det nemmere at finde, enten det man søger, eller det man måske er interesseret i.

Der er også blevet tilføjet nogle avisartikler om Niels Johannes Rolsted død, og en oversigt om Løvenborgs Skovdistrikt, de kan findes under de pågældende grenes dokumenter.

Jeg har før omtalt at det selvfølgelig er spændende at få registreret så mange som mulig af slægtens medlemmer, men at det virkeligt interessant er de oplysninger man får om den enkeltes liv og levned. Derfor har jeg tidligere opfordret til at man fandt sådanne oplysninger frem og sendte dem til mig.

Jeg må imidlertid konstatere at det kun er sket i meget få tilfælde, og så i forbindelse med at jeg ville udgive de to bøger om slægten.
Nu skriver jeg ikke flere trykte bøger, nu er det hjemmesiden der fungerer som en online slægtsbog.
Det betyder at nye oplysninger om de enkelte personer såvel som nye og gamle oplysninger, kan komme alle i slægten til gode så snart jeg får oplysningerne.

Jeg har også tidligere selv skrevet om mit liv, men syntes ikke rigtig jeg kunne finde emner som kunne interessere andre en dem, som allerede kendte lidt til mig.

Nu har jeg igen skrevet noget om mit liv, og især arbejdet, som jeg mener kan interessere en del af slægten, fordi det bl.a. handler om en speciel arbejdsplads der kun er én af i Danmark og som havde sit helt eget særpræg, et særpræg som ikke findes nogen steder mere.   

Jeg håber at man vil finde det interessant, og kan give inspiration til selv at fortælle om eget liv og arbejde.

Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk

Besøg/læste sider i januar 1116/1864Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt marts 2020.

Marts måned, en vinter uden at have haft sne og frost (i hvert fald i Hundested), til gengæld har især jyderne fået rigeligt med vand, ja verden er ikke som den har været.

Så meget mere interessant er det at fordybe sig i den tid vi, og vores aner, har levet i.
Det ser også ud til at man i Rolsted slægten interesserer sig for fortiden, for der er mellem 60-70 besøg på slægtssiden hver dag.

Jeg vil følge op med nyheder og forbedringer, i det omfang det er muligt at finde nyt materiale af interesse.  

Mange venlige hilsner

Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøg/læste sider i februar 2021/3112


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt april 2020.


Det er rigtig glædeligt, at der er så mange der besøger de 4 hjemmesider jeg har ansvaret for, men desværre må jeg nok se i øjnene, at den seneste tids stigning af besøg, sikkert skyldes covid-19.

Corona epidemien har ændret alles hverdag, nogle har mere travlt en tidligere, f.eks. vores sundhedspersonale, men også mange forældre der nu arbejder hjemme, samtidig med at de skal hjælpe deres børn med deres skolearbejde.

Men en meget stor del af befolkningen, har måttet finde noget andet at foretage sig i stedet for det de plejer. Så blive bl.a. computeren en mulighed, og det kan forklare det stigende antal besøg.

Nogle er nok trætte af igen at høre mig opfordre til, at indsende materiale til brug på slægtssiden, men jeg kan ikke lade være med, i denne situation, endnu engang at komme med opfordringen.

Her i huset har vi allerede brugt meget tid på at få ryddet op i de forskellige gemmer, det har resulteret i, at flere ting er kommet frem i dagens lys, og er blevet studeret indgående på ny.

Jeg kan sagtens forestille mig, at noget lignende sker hos mange af slægtens medlemmer, så derfor kommer opfordringen endnu engang:

At kunne følge sine aner tilbage i tiden, kan være interessant, men at følge deres liv og levned i en tid der var så meget anderledes en den er i dag, er historie og spændende læsning.
Der findes allerede beretninger fra betydelige personer, som har haft indflydelse på forskellig måde, i det danske samfund.
Der findes også nogle beretninger om ”almindelige” menneskers liv, men der er garanteret mange flere i de forskellige gemmer, historier der fortjener at blive kendt af andre i slægten.

Altså, når i nu rydder op i de forskellige gemmer, og støder på ting der har med jeres aner at gøre, så overvej om ikke det kunne være interessant, for andre end jeres egen kreds.
Jeg vil gerne påtage mig, f.eks. at renskrive forskellige tekster og dokumenter, eller indscanne billeder og dokumenter, hvis der er behov for det, så der kan blive noget brugbart ud af materialet.

Hvis jeg får tilsendt originalmateriale, vil jeg selvfølgelig returnere det efter endt brug.

Ring evt. til mig og lad os få en snak, hvis i mener at have noget der kan bruges.

Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøgte/læste sider i marts 3310/4600


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt maj 2020.

Inspireret af en miniserie på tre afsnit, Kampen om det tunge vand, og filmen om den norske konges nej, til den tyske besættelsesmagts krav, om en regering ledet af Vidkun Quisling, har jeg i omtalen af statsrådssekretær Bredo Rolsted, tilføjer nogle oplysninger om Quisling.

Ud over at jeg har foretaget nogle rettelser på links der viste forkert, har jeg også ændret lidt på de oplysninger (Blå bog/CV) der er, om de enkelte personer.
Disse oplysninger for den enkelte person, er nu samlet og sat ind i en kraftigt ramme, og hver af slægtsgrenene har fået egen baggrundsfarve, som går igen, både i startmenuen og på indekssiden.    

Jeg vil også, hen ad vejen, samle flere af de oplysninger, som bringes i min bog fra 2015, om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk, med de øvrige almindelige oplysninger på online-siden, så man samlet kan læse om slægtens liv og historie, med links til hhv. historierne og fakta på siden.

NB: Har du ideer eller forslag til forbedringer, nye tiltag, eller andet der kan gøre slægtssiden endnu bedre, så send en mail, eller ring til mig og lad os få en snak om det.

Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk

April månedens, besøg/læste sider 2.250 / 3.686 for Rolsted slægten                                                      .

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt juni 2020.

Jeg har i den forgangne måned arbejdet videre på fejlrettelser og små ændringer.

Jeg har også sat nye oplysninger ind om Carl Bent Rolsted, og jeg har første halvdel hans selvbiografi, og heraf har jeg bragt 15 sider. Jeg har derfor forsøgt at finde efterkommere af Bent, for evt. at kunne få hele hans selvbiografi som jeg så vil bringe på slægtssiden, hvis jeg får lov til det.

Bent blev udlært mejerist, og den halvdel af selvbiografien jeg har læst, er så interessant at jeg gerne vil have at andre også kunne læse om forskellige forhold dengang.

Hvis nogen har oplysninger om hele selvbiografien, vil jeg gerne tale med vedkommende.
Ring til mig på 2388 9412.

Under Bronzestøber Holger Rolsted, er der mere om hans arbejde og der er et billede og en historie om en bronzefigur der blev stjålet i 1910, som er blevet genstøbt i Holger og sønners bronze støberi i Herlev, og genopsat i 2013.
Under Generalmajor H. Aa. Rolsted er indsat en annonce. Det samme er der for Kaptain Sophus Hjalmar Rolsted, og flere andre.

Der er også omtale af en person mere, nemlig Frederik Carl Christian, der var godsforvalter på Gyldenholm 1865-77, og Valbygård fra 1877-91, og derefter privat forretningsmand i  


Uheldige ”slægts medlemmer”.
Når jeg arbejder med slægten, støder jeg af og til på personer der har begået kriminelle eller uheldige gerninger. En gang stødte jeg på en fra Otterup benævnt Kim Rolsted Overby på 51 år, der fra fængslet skulle have fortsat med bedrageri ved hjælp af konen. Ham er jeg stødt på igen, nu kun benævnt Kim Overby 44 år i 2004, at han i 2011 har fået Rolsted til mellemnavn, er også et bedrag.


En anden jeg er stødt på, benævnt Daniel Rolsted Petersen, har solgt forfalsket malerier i 1944.
Her kan jeg også melde hus forbi, jeg kan finde en med fornavnet Daniel og efternavnet Petersen, men alderen passer til gengæld ikke. Hvis man vil svindle/bedrage, er der måske praktisk at gøre det under et andet navn, men Rolsted navnet er der rimeligt styr på, så de to har intet med slægten at gøre.

Jeg vil ønske alle en god sommer, og vender tilbage med nyt til september.

Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


NB: Har du ideer eller forslag til forbedringer, nye tiltag, eller andet der kan gøre slægtssiden endnu bedre, så send en mail, eller ring til mig og lad os få en snak om det.


Maj månedens, besøg/læste sider 1.806 / 3.048 for Rolsted slægten


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt september 2020.

Jeg håber alle har haft en god sommer, uden alvorlige problemer med covid-19

Da jeg valgte at gå fra TNG systemet og til en kombination af Legacy og mit eget system, var det fordi jeg mente at det gav en bedre præsentation af de enkelte slægtsmedlemmers liv og levned.

Det syntes jeg også har holdt stik, og det kommer også til at betyde, at de nye oplysninger fra diverse kilder, bliver tilføjet efterhånden som jeg kommer i besiddelse af dem, og er dermed med til at give et mere nuanceret billede af slægten og den samtid den har levet i.

I øjeblikket er jeg ved at se Det kgl. Biblioteks mediesamling igennem, for relevante oplysninger om slægtens medlemmer. Alene oplysninger fra aviser der indeholder noget om en Rolsted, er på næsten 4,500 emner, så mon ikke jeg kan finde flere guldkorn der.

En af de ting der blev anderledes da jeg skiftede fra TNG systemet, det var at man ikke kunne få et login, så man kunne se persondata om den enkelte.

Jeg så sådan på det, at i de 5 år jeg brugte systemet, var der kun ca. 40 som anmodede om et login, og i de sidste 3 år havde kun 10 brugt deres login, altså var der kun en begrænset interesse.  

Jeg har dog overvejet om jeg skal oprette en mulighed for, at man kan få de samme oplysninger på det nuværende system, men foreløbig vil jeg nøjes med at sende en udskrift til dem der kommer med nye oplysninger, så de kan se om der er fejl og hvad ændringerne/tilføjelserne har betydet.

Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk

NB: Har du ideer eller forslag til forbedringer, nye tiltag, eller andet der kan gøre slægtssiden endnu bedre, så send en mail, eller ring til mig og lad os få en snak om det.


August måneds besøg/læste sider 1.528 / 2.157 for Rolsted slægten

Den 25. april. Anemonerne i skovbunden visner snart, nu hvor bøgen er sprunget ud og tager lyset

Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt oktober 2020.
Jeg er ved at se Det kgl. Biblioteks mediesamling igennem, for relevante oplysninger om slægtens medlemmer. Alene oplysninger fra aviser der indeholder noget om en Rolsted, er på næsten 4,500 emner, og søgning ud fra andre kriterier kan sikkert give flere guldkorn der.

Ud over at have gennemgået DKB.s mediesamling, og indsat flere af de relevante annoncer og artikler derfra, så har jeg også fået set på hjemmesiden på Smart Phone, og det har virkelig været nødvendigt, idet alt for mange oplysninger manglede en slutning, fordi tekster fylde forholdsvis mere på en Smart Phone.

Jeg har flere ting jeg vil fokusere på i den kommende tid, men det vender jeg tilbage til, når det bliver relevant.

Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


NB: Jeg kan ikke lade være med at opfordre alle til at deltage i forbedringen af  slægtens hjemmeside,
Her i denne Corona tid er der mange ting man gør anderledes, disponerer sin tid på en anden måde.

En god måde ville være at man satte sig til at skrive om en eller flere oplevelser man har haft i sin tid, eller fandt gamle billeder og udklip frem der kunne være med til at fortælle om tiden vi alle har levet i, og kan være interessant for alle i slægten.


Til alle slægts- og familiemedlemmer.
Nyt november 2020.


Jeg har igen lavet en opdatering af websiden Rolsted-familien.

Ved den seneste generelle gennemgang af siden, især når jeg så den på Smart Phone, fik jeg lyst til også at lave en speciel Smart Phone udgave af slægtssiden. Jeg indså dog hurtigt, at det ville resultere i et stort arbejde at vedligeholde to udgaver af samme side.

Jeg har derfor valgt at ændre den eksisterende side så den er blevet mere brugbar på en mobil telefon.
Det er jo efterhånden blevet det værktøj der er det fortrukne, når man har brug for oplysninger.

Ændringen består dels i at jeg har gjort siden smallere, og navigationsfelterne større, så det bliver nemmere at læse og betjene siden, specielt på Smart Phone.

Man vil på PC opleve at siden er blevet lidt smallere, til gengæld er der kommet en mere varieret baggrund som passer bedre til de enkelte personer, f.eks. hvor de er født, boet, steder de har ejet.

Jeg har stadig flere ting jeg vil fokusere på i den kommende tid, og vender tilbage med dem, efterhånden som jeg får dem på plads.

Fra det Kgl. Biblioteks mediesamling har jeg fundet en notits om stamfar Niels død i 1847, den kan ses på Niels Rolsted siden.


Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk

NB: Jeg vil stadig opfordre alle til at deltage i forbedringen af  slægtens hjemmeside.
Her i denne Corona tid er der mange ting man gør anderledes, disponerer sin tid på en anden måde.

En god måde ville være at man satte sig til at skrive om en eller flere oplevelser man har haft i sin tid, eller fandt gamle billeder og udklip frem der kunne være med til at fortælle om tiden vi alle har levet i, som kan
være interessant for alle i slægten.

Oktober måneds besøg/læste sider 1.987 / 3.842 for Rolsted slægten

Jeg har ændre et af felterne på forsiden, så det nu indeholder,

Slægtens historie, kort.

Som titlen antyde kan man ved at vælge punktet, i kort form læse om slægten.
Tanken er, at man dermed får lyst til at læse nærmere i de enkelte afsnit, om slægtens live.

Til alle slægts- og familie- medlemmer.

December 2021.

Jeg skrev i oktober, at jeg ikke havde fået tilføjet noget væsentlig til slægtssiden i lang tid.

Dels fordi jeg har haft andet der har taget min tid, men jeg måtte også erkende, at det var begrænset hvor meget interesse der var for at komme med nyt til slægtssiden.Når jeg til gengæld ser på hvor mange der besøger siden, tydede det på at der stadig er interesse for den, blot er der manglende interessen, for selv at bidrage med nyt.

Den situation har ikke ændret sig siden, så jeg håber stadig, at man i løbet af vinteren vi se på, om man ikke på den ene eller anden måde kan bidrage til at gøre slægtssiden bedre og mere interessant.

At jeg ikke selv har fået gjort så meget ved slægtssiden i genne et stykke tid, skyldes ikke manglende interesse fra min side, og jeg skal nok finde flere emner og data frem som kan være interessante for alle i slægten.

Jeg vil dog gerne have hjælp til det, så hvis man har et eller andet af interesse, eller har man en idé til nyt eller forbedringer, er man velkommen til at ringe til mig og få en snak om det, og om slægten i almindelighed.

Mange venlige hilsner og en rigtig glædelig jul til alle.

Richardt Rolsted.
Tlf. 2388 9412

Besøget i oktober var på 1359, der så på 1891 sider.  Besøget i november var på 1599, der så på 2157 sider.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

Maj 2023.

I sidste måned skrev jeg, ”jeg har helt seriøst overvejet, om jeg vil fortsætte med at redigere Rolsted Slægtens hjemmeside”.

Den seriøse overvejelse har resulteret i, at jeg foreløbig ikke har planer om at stoppe med at vedligeholde hjemmesiden ”Rolsted Slægten fra 1760.”

Når jeg skrev at jeg ikke har modtaget noget nyt, bør jeg nok overveje om jeg selv har gjort nok?
Det vil jeg ikke tage stilling til, men jeg vil erkende, at jeg sikkert kunne have gjort noget mere.

Jeg tænker f.eks. på en historie jeg i sin tid fik fra Inger Rolsted Christensen, der bl.a. berettede om sit arbejde på sukkerfabrikken i Nakskov, men hvor skal man vide fra, at den befinder sig et sted under Rasmus slægtsgrenen.

Da jeg bragte en halv historie om Carl Bent Rolsted, der har skrevet om sin tid som mejerist, bad jeg om, at hvis nogen kender den anden halvdel, så vil jeg gerne høre om det.

Men historien var også her, skrevet under Rasmus slægtsgrenen, og hvem kan så umiddelbart finde den.

Personer der har haft en stilling som har resulteret i offentlig omtale, eller at de selv har fortalt om deres liv og gerning, vil naturligt nok befinde sig på den side, under den gren de hører til.
Det er jo ikke tilfældet for personer der ikke har været kendt, men derfor kan deres historie være lige så interessant.

Jeg har derfor besluttet at tilføje en side, udelukkende med slægtshistorier fra personer som ikke i forvejen, er omtalt i slægtsbeskrivelsen.


I første omgang kan man finde 8 historier på ”Historier og beretninger fra Rolsted Slægtens medlemmer,” klik her” ved omtalen på hjemmesidens forside.  

  

 Mange venlige hilsner.
Richardt Rolsted.

Til alle slægts- og familiemedlemmer.

April 2023.


Jeg har helt seriøst overvejet, om jeg vil fortsætte med at redigere Rolsted Slægtens hjemmeside. Ikke fordi det er et stort arbejde som kræver en stor indsats,
nej tværtimod er det fordi jeg ikke får noget nyt at tilføje, hverken af tekst eller billeder.
Der er kun en enkelt der af og til kommer med nyt eller nogle tips.

Hvis der så ikke skete noget, men selvfølgelig sker der nyt. Der fødes hele tiden børn, som senere bliver gift, som osv. osv.,

Historier om og fra slægten, må der selvfølgelig også være nye af. Jeg har selv opdateret mine egne oplevelser, bl.a. fra min tid på Det Danske Stålvalseværk.

Det har jeg gjort for at vis hvad jeg mener kan være interessant for andre, der er altså ikke tale om personlige oplysninger, men oplysninger om forskellige forhold
og typer af arbejde som ikke er almindelige i dag, eller simpelthen ikke eksisterer længere.

Jeg har tidlige indsat en halv historie om Bent Rolsteds tid som mejerilærling, og samtidig efterlyst den anden halvdel af historien, uden resultat.

Jeg modtager meget gerne forslag og ideer til stof, der kan gøre slægtssiden endnu mere spændende.


Mange venlige hilsner.

Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk