Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Kontakt muligheder.

23 88 94 12

post(snabel a)post-2@r-rolsted.dk

www.rolsted-familien.dk

Du kan kontakte mig via en af følgende muligheder, send gerne en SMS

Ved mail, husk at erstatte teksten i parentes med  @

Richardt Rolsted

Grønlandsvej 4,

3390 Hundested.

E-mail:

Mobil/SMS :

Telefon:

Andre sider.

Rolsted Slægten


Vores egen side

Adresse:

Kontakt.


Jeg vil altid gerne modtage nyt om slægten, eller gamle oplysninger jeg ikke har.


Send gerne oplysninger til mig om begivenheder som,
fødsel, vielse og dødsfald mm.

Men som det fremgår af den nye side, så er hovedvægten lagt på oplysninger om den enkelte persons/families liv og levned, altså ting som fortæller om den enkeltes liv, men også om det liv der har udfoldet sig i tiden, så også sådanne oplysninger er meget velkommen.

Materialets stand betyder mindre, der kan ofte gøres noget ved det på den ene eller anden måde.

Ønsker du at modtage nyheds mail fra mig,
 så sen din mail adresse til mig.

www.r-rolsted.dk