Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Forord.

Når jeg har valgt at samle alle mine rim, digte og vers, er det fordi jeg selv syntes at nogle er rimelig gode, andre bedre, men om der er nogle der kan kaldes fortræffelige, vil jeg lade andre bedømme.

Hvad er det så for en person der skriver den slags ting.

Jeg har haft mange forskellige job, men det mest spændende og det sted jeg har været længst, var på Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk.

Først på planlægningskontoret på skiftehold, så daghold, og i 1980 blev jeg, som det hed dengang, EBD-operatør, og siden produktions planlægger med ansvar for EDB-driften.
I 1993 skete der en større ændring i hele Edb-afdelingen, og jeg kom til at arbejde på laboratoriet i El-stålværket, her var jeg indtil jeg gik på efterløn i april 2002. DDS gik i betalingsstandsning i maj, og derpå konkurs.

I 1976 blev jeg bestyrelsesmedlem i Hundested Gymnastikforening, først da kom der andet ind i mit liv, end mig selv og familien. Der var altså en verden udenfor hjemmet. Siden har jeg været med til at stifte Tværpolitisk list, hvor jeg var kasserer, og jeg har været kassere i GRF Spodsbjerg villapark.
Jeg begyndte omkring midten af 1990’erne, at nedskrive små vers om mine tanker og oplevelser, da jeg var på laboratoriet på DDS, og når der om natten var produktions stop.

Måske var det på grund af sindsstemningen efter at min kones død, og senere efter at have mødt min anden kone, at jeg for alvor begyndte at skrive vers og digte, med indhold i.
De udtrykker i høj grad mine indtryk og tanker, men efterhånden også min mening om mangt og meget i samfundet.

Hvorom alting er, så havde jeg opdaget, at jeg kunne udtrykke mine tanker og meninger via digt og vers, og jeg har lige siden i forbindelse med forskellige begivenheder og episoder, ofte udtrykt mig via vers/digt.

                                    
Richardt Rolsted

Kopi af bog forsiden.

Årets Gang
Når sommeren går på hæld og bladene skifter farve,
man skutter sig lidt og pakker sig ind som en larve.
Tiden er kommet med de stille sysler i stuens varme,
man tænker efter og ved at hver årstid har sin charme,
men længes dog snart mod lystet og vårens komme,
og før man ved af det, er vinterens mørke så omme.
Et nyt forår spirer frem, sindet stemmes atter mildt,
sådan går tiden, hvilket ret beset er ganske snildt.I vintertiden lægges planer medens vi samler styrke,
til mødet med foråret og alt det vi ønsker at dyrke.
Her dannes fundamentet til sommerens nye glæder,
der kan dyrkes nye skikke, såvel som gamle sæder.
Man starter på en frisk, og lever med fornyet kraft,
med oplevelser helst bedre end dem man har haft,
for det at leve og nyde livet, kan være ganske vildt,
så derfor må man sørge for, at ingen tid bliver spildt.

I bagklogskabens klare skær,
kan man se hvad det var værd,
og hvor man måske var landet,
hvis man havde sagt noget andet,
eller slet ikke havde reageret,
men blot stille - resigneret.


Jeg malede dig i drømme,
med tanker så blide og ømme.
Da du vågnede, var du bleg,
men det var umiskendelig dig.
Så farven må have været for blid,
altså må jeg give mig mere tid,
således at min drømmeverden,
ligner den, hvori jeg har min færden
.

Af politikere der virkelig tror på sagen,
er der kun få af fra Gedser til Skagen.
Respekten for embede og vælgere er væk
det har givet befolkningen et varigt knæk.
Magt og position er alt hvad der tæller.
Valgløfterne har man glemt når det gælder,
så hvorfor skal man tro på hvad de siger,
når det der tæller er, om deres gage stiger.

Glem ikke din familie og sande venner,
for det er ikke så sjældent det hænder,
at i morgen, for dem ikke oprinder.
Så det, der er tilbage, kun er minder.

Nedenstående er der 6 eksempler på de mere end 500 vers og øvrige tekster.